sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-29
Artikeltyp Aktuellt

Unik dubbel kandidatexamen i datavetenskap

Nu finns det möjlighet för studenter på datavetenskapliga programmet att ta en dubbel kandidatexamen. Tillsammans med Technological University Dublin (TU Dublin) har ett program tagits fram för att möjliggöra för studenter att studera vid både MDU och TU Dublin, för att därefter kunna ta ut en kandidatexamen från båda universiteten. 

Fördelarna med att ta en dubbel kandidatexamen i datavetenskap är många. Tack vare programmet får du som student internationell erfarenhet, vilket gynnar dig i ditt framtida yrke.

– I branschen jobbar du ofta globalt så det är viktigt att kunna kommunicera på engelska och att fungera ihop med människor från andra länder, säger Radu Dobrin, avdelningschef på avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik på MDU.

Under utbildningen finns också möjlighet till praktik på företag i både Sverige och Irland, vilket ger viktiga erfarenheter att ta med sig i arbetslivet.

 

Unikt program

Efter att ha läst tre år i Sverige läser MDU:s studenter ett fjärde år på TU Dublin. Studenterna från TU Dublin kommer till MDU under sitt tredje år och återvänder sedan till Dublin för att läsa ett fjärde år. Efter totalt fyra års studier kan en kandidatexamen tas ut från båda universiteten.

– Det finns många möjligheter att ta en internationell dubbelexamen på mastersnivå, men på kandidatnivå är det ovanligare, säger Radu.

– Utbildningar på mastersnivå är ofta lika världen över sett till innehåll och längd. På kandidatnivå kan det däremot se olika ut, vilket gör det svårt att få till ett samarbete som gynnar studenterna. Även språket kan utgöra ett hinder eftersom utbildningar på kandidatnivå sällan ges på engelska i länder där engelska inte är modersmål.

Mycket tid har därför lagts på att säkerställa att studenterna kan tillgodoräkna sig tiden de spenderat utomlands. På datavetenskapliga programmet har man under de senaste åren jobbat för att kunna erbjuda hälften av kurserna på engelska, vilket har möjliggjort detta samarbete.

 

TU Dublin – Irlands första teknologiska universitet

Sedan flera år tillbaka har MDU och TU Dublin ett nära samarbete som innefattar bland annat utbildning och forskning, lärarutbyten och gästföreläsare.

– MDU och TU Dublin är väldigt lika på många sätt med samma fokus på teknik, internationalisering och samverkan, säger Radu.

TU Dublin är Irlands första teknologiska universitet och är ledande inom området naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (på engelska kallat STEM; Science, Technology, Engineering and Mathematics).

 

Ansökan

Hösten 2021 tog MDU emot de första studenterna från TU Dublin och ansökan är nu öppen för de studenter från MDU som är intresserade av att åka till Dublin under hösten 2022. Utlandsstudierna kan med fördel kombineras med finansieringen inom utbytesavtalet Erasmus+ som finns mellan lärosäten.

Är du intresserad av programmet kan du kontakta Radu Dobrin och/eller programsamordnarna Caroline Uppsäll och Daniel Hedin.

Kontaktinformation

Läs mer

Technological University Dublin

Läs mer om TU Dublin