sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-22
Artikeltyp Aktuellt

Stärkt samarbete med Enköpings kommun och Ledningsregementet

MDU, Enköpings kommun och Ledningsregementet i Enköping vill stärka sitt samarbete inom kompetents- och personalförsörjning samt forskning och utbildning. Det slår de tre aktörerna fast i samband med en avsiktsförklaring.

Under det kommande året förbinder sig parterna att undersöka förutsättningar för att samarbeta tätare. Effekterna av ett ökat samarbete spås vara många:

  • förbättrad kompetensförsörjning och kompetensutveckling hos befintliga företag och Försvarsmakten
  • ökad rörlighet mellan parternas organisationer
  • ökad attraktivitet i Enköping för företag, medborgare och organisationer
  • ökad inflyttning av personer med spetsutbildning och personer som vill utbilda sig

Aktörerna har identifierat en mängd tänkbara områden att samarbeta tätare kring. Förutom kompetensförsörjning och kompetensutveckling handlar det bland annat även om IT-säkerhet, cybersäkerhet, digitalisering, testning, innovation, automation, förändringsledning och organisationsutveckling.

– Det är mycket glädjande att kunna stärka samverkan i en trio av organisationer där vi funnit många gemensamma områden. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning och forskningsområden men även strategisk styrning och organisering av ekonomisk och social hållbarhet samt klimatneutralitet. Vi ser fram emot att fördjupa vår samverkan, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid MDU och medlem i styrgruppen. 

 

Fördelar med samarbete

På Enköpings kommun ser man också fördelar med ett förstärkt samarbete.– Enköpings kommun närmar sig 50 000 invånare och är en av Sveriges snabbast växande kommuner. För att än mer och öka Enköpings attraktivitet för företag, organisationer och medborgare är ett samarbete med Mälardalens universitet och Ledningsregementet av stor betydelse, säger Peter Book, kommunstyrelseordförande i Enköpings kommun.

Vid Enköpings garnison finns en stor del av Försvarsmaktens samlade IT-kompetens.

– Försvarsmakten är en stor och kvalificerad IT-arbetsgivare där Enköping som garnison utgör ett nav. Detta samarbete ger en unik myndighetsöverskridande möjlighet att utveckla både civil och militär personal i en tid av stark tillväxt inom Försvarsmakten, säger Chefen för Ledningsregementet överste Johan Axelsson.


Mer information och kontakt

Lena Gumaelius, rektor vid MDU, 021-10 31 54, lena.gumaelius.@mdh.se

Therese Timpson, kommunikationschef Ledningsregementet, 0702-767040 Therese.timpson@mil.se

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande Enköpings kommun, 0171-62 62 11
peter.book@politiker.enkoping.se

Kontaktinformation