sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-07
Artikeltyp Aktuellt

Nominera kandidat till pedagogiskt pris

I höst utses mottagare av pedagogiskt pris vid MDU. Från och med i dag och fram till den 7 maj 2022 finns det möjlighet för dig som studerar eller arbetar vid MDU att föreslå vem eller vilka du tycker bör få priset.

Priset ska uppmärksamma MDU:s lärare som engagerar sina studenter. Det kan ske genom undervisning på ett innovativt och kreativt sätt, eller genom att låta studenterna tidigt få kontakt med sina framtida arbetsgivare. Priset kan också gå till någon som sätter sina studenter i centrum, och uppmuntrar dem att vara nyfikna, kreativa och att tänka kritiskt. Passa på att nominera den eller de som du tycker är ett föredöme.

Priset består av en summa på 50 000 kronor och delas ut i samband med Akademisk högtid. Det är rektor som fattar beslut om vem eller vilka som får priset. Prissumman fördelas mellan mottagarna om flera utses till pristagare. MDU:s första gemensamma pedagogiska pris började delas ut 2013.

– Pedagogiskt pris inrättades för att lyfta att vi som lärosäte värderar pedagogisk skicklighet och pedagogisk utveckling. För oss är det väldigt viktigt att säkerställa god kvalitet i utbildningen och då är insatserna av våra lärare helt avgörande. Nu finns möjlighet att uppmärksamma goda pedagoger som genom nytänkande eller särskilda insatser bidrar till en god lärmiljö på MDU. Jag hoppas att både medarbetare och studenter nyttjar möjligheten att nominera till utmärkelsen, säger Lena Gumaelius, vikarierande rektor vid MDU.

 

Fyra kategorier för nominering

Kriterierna för det ärofyllda pedagogiska priset tar upp nedanstående kategorier:

 • Undervisningsinsatser
  Den/de nominerade har visat undervisningsskicklighet genom att möjliggöra och utveckla lärande för alla studenter.

 • Samverkan
  Den/de nominerade har visat engagemang och förmåga i att samverka med kollegor eller med representanter från studenternas framtida arbetsgivare.

 • Pedagogisk ledning
  Den/de nominerade har på olika sätt arbetat för att utveckla utbildningen och undervisningen.

 • Spridning av modeller och resultat
  Den/de nominerade har arbetat för att sprida goda modeller och resultat både i regionen, i landet och utomlands.

 

Varför ett pedagogiskt pris?

MDU vill gynna pedagogisk utveckling. Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid lärosätet sätter MDU inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogiska utveckling och vidareutbildning. Priset går till framstående insatser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Vem kan bli nominerad?

Både enskilda medarbetare, lärarlag, en avdelning eller en sektion kan bli nominerade till priset. När det gäller en enskild medarbetare ska den vara tillsvidareanställd på MDU och ha minst 50 procent av en heltidstjänst.

Vem kan nominera?

Både studenter och medarbetare vid MDU kan nominera en eller flera kandidater till det pedagogiska priset. Nomineringar kan göras av såväl enskilda som grupper.

Hur kan vi nominera?

Nominering sker via nomineringsformuläret.

Välkommen med er nominering senast den 7 maj 2022!