sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-14
Artikeltyp Aktuellt

MDU-studenter robotiserar textilindustrin

Innovationsstudenter har under en månad arbetat i projektet Digital sömmerska på Högskolan i Borås. Deras uppgift har varit att robotisera den mänskliga processen att hantera ett tyg och sy ett enkelt plagg.

Yuliya Urban, Inés Acinas, Ana Margarita Podbervsek och Charles Auguste läser masterprogrammet i innovation och design på MDU. Nu har de haft en kurs där de arbetat i verkliga projekt hos externa uppdragsgivare.

– Digitalisering och automatisering är framtiden, om man vill vara del i den framtiden så är detta vad som krävs. Det gäller i nästan alla branscher, säger Yuliya Urban som projektleder arbetet. När det kommer till kostnader och affärsnytta så är det här viktigt att få till om Sverige ska ha en framtid inom textilproduktion.

Målet med studenternas arbete har varit att lära en kollaborativ robot hantera en bit tyg – plocka upp det och hänga det på en hängare, lyfta ner det och placera det i en automatisk symaskin. De började med att undersöka befintlig process där en människa utförde arbetet. Därefter omvandlade de momenten till en robotiserad process. De utvecklade bland annat egna gripdon och jobbade med att få robotens rörelser att efterlikna människans.

– Eftersom tyg är ett mjukt och böljande material är det svårt för en robot att hantera det. Det gjorde att det blev extra häftigt när vi fick det att fungera, säger Charles Auguste. Många tvivlar på att det går att automatisera en sömmerskas arbete, men vi har bevisat att delar av processen går att överlämna till en robot.

Projektets syfte är att med hjälp av automatisering och robotisering av konfektionsprocessen för kläder, möbelklädsel och tekniska textilier möjliggöra produktion i högkostnadsregioner som till exempel Sverige. Projektets mål är att skapa en bild av vad som är möjligt i dagsläget samt samla ihop relevanta partners för vidare forskning och utveckling. Digital sömmerska är en del i projektet Mikrofabriker som drivs av MDU:s centrumbildning Automation Region och Science Park Borås.


Etablerade kontakter

Anledningen till att det var just studenter från Mälardalens universitet som fick uppdraget är Automation Regions etablerade kontakt med Science Park Borås.

– Det är extra roligt att kunna engagera studenter i det samarbetet vi har med Science Park Borås. Det är en viktig del av våra gemensamma insatser för en mer hållbar textilindustri, säger Catarina Berglund, processledare för Automation Region. Det är så spännande att följa deras arbete. Värdet av att arbeta med praktiska moment under utbildningen visar också vilka möjligheter det finns i framtidens yrkesroller.


Vill du plugga innovation?

Ansök senast den 19 april för programstart hösten 2022.

Läs mer om Automation Region

Automation Region är en centrumbildning vid MDU som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster. Tillsammans med 160 medlemsorganisationer arbetar Automation Region för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer.