sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-08
Artikeltyp Aktuellt

Martin Hellström föreslås bli MDU:s nästa rektor

Professor Martin Hellström föreslås som ny rektor för MDU. Efter en gedigen rekryteringsprocess överlämnar styrelsen för MDU idag förslaget till regeringen.

– Jag känner mig glad, förväntansfull och stolt över det förtroende styrelsen visar mig. Min förhoppning är att snart få lära känna organisationen samt träffa medarbetare, samverkanspartners och studenter vid MDU, säger han.

Sökandet efter universitetets nästa rektor inleddes under hösten. Efter en omfattande urvalsprocess där kandidater matchats mot en högt ställd kravprofil har styrelsen för MDU idag fattat beslut om att föreslå till regeringen att utse professor Martin Hellström till rektor för lärosätet.

– Det har varit en inspirerande process där vi fått förmånen att träffa flertalet starka kandidater. I professor Martin Hellström får vi en erfaren och väl beprövad akademisk ledare, med mer än 30 års erfarenhet av undervisning, forskning, handledning och ledarskap, säger Pär Eriksson, styrelseordförande MDU.


Flertalet ledarskapsroller

Martin Hellström är i grunden professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Han har under sin akademiska karriär haft flertalet ledarskapsroller, såsom prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet och prorektor vid Högskolan i Borås. Sedan 2017 är han rektor för Högskolan Väst.

– Martins starka övertygelse om att utveckling sker när kunskap från akademin och det omgivande samhället möts stämmer väl överens med MDU:s vision om att vara ett progressivt och samverkande lärosäte. Jag är övertygad om att Martins engagemang för kunskap och bildning, där han också är en aktiv röst i samhällsdebatten, kommer att vara en styrka för MDU framöver, säger Pär Eriksson.

Arbetet med att rekrytera en ny rektor till MDU inleddes hösten 2021, då nuvarande rektor Paul Pettersson meddelade att han inte står till förfogande för ytterligare en rektorsperiod när hans förordnande löper ut. Rekryteringsarbetet har letts av styrelsen, som inom sig utsett en rekryteringskommitté där studenter och arbetstagarrepresentanter samt fackliga företrädare inkluderats. Innan styrelsen fattade beslut om rektorskandidat har ett hörande skett med lärare, studenter och övriga medarbetare vid universitet.


Vikarierande rektor

Det är regeringen som beslutar om tidpunkt för när en ny rektor kan tillträda. Paul Pettersson gör sin sista anställningsdag som rektor vid MDU den 9 april. Lena Gumaelius, idag prorektor vid MDU, är från den 10 april vikarierande rektor under den tid som rekryteringen pågår.

– Paul har funnits i lärosätesledningen i tio år, varav sex år som rektor. Han lämnar ifrån sig ett universitet med fantastiska förutsättningar – en nysatsning inom forskning, ett nytt campus i Eskilstuna och ett högt fokus på kvalitetsfrågor inom utbildningen. Från styrelsens sida vill jag rikta ett stort tack till Paul för ett mycket fint genomfört uppdrag. Jag är glad att han fortsatt kommer bidra till universitetets utveckling i sin roll som professor, säger Pär Eriksson.


Fakta Martin Hellström

Ålder: 59 år
Familj: Sambo och två barn.
På CV: Martin Hellström föddes 1962 i Essen, Tyskland. Han har sin grundutbildning från Ruhr-Universität Bochum. Under forskarutbildningen fokuserade han på medeltidslitteratur från 1200-talet och 1990 disputerade han med avhandlingen: Veritas amoris. 1991 kom Martin Hellström till Sverige och började arbeta som lektor vid Umeå universitet. 2011 utnämndes han till professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet och 2012 till professor i litteraturvetenskap med inriktning mot didaktik vid Högskolan i Borås. Sedan 2017 är Martin rektor för Högskolan Väst.

 

Mer information och kontakt

Pär Eriksson, styrelseordförande, MDU, 070-167 21 45
Martin Hellström, rektor Högskolan Väst och rektorskandidat MDU, 073- 901 33 51

Kontaktinformation