sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-01
Artikeltyp Aktuellt

Lyckat mentorprogram med internationellt deltagande

I veckan tackade vi våra fantastiska studenter och underbara mentorer för deras engagemang och deltagande i mentorprogrammet. Totalt deltog 10 mentorer och 11 studenter från programmen internationell marknadsföring och international business management.

Årets mentorpogram pågick från januari till mars. Under denna period träffades studenter och mentorer regelbundet och diskuterade CV, uppsatsämnen, karriärvägar, gjorde studiebesök och pratade om personlig utveckling, styrkor och svagheter. Det var mycket uppskattat av både studenter och mentorer.

- Det var ett stort nöje för mig att vara adept vid detta fantastiska program. Jag lärde mig mycket och fick en värdefull inblick i arbetsliv och karriär, säger Rena Ajalova, student på mastersprogrammet i international marketing vid MDU.

- Att få möta de unga, vetgiriga och ambitiösa människor som deltar i mentorprogrammet är väldigt stimulerande! Det måste framhållas att det inte är en envägskommunikation. Deras frågor och funderingar tvingar en själv också att begrunda vad man upplevt och varför, samt vilka lärdomar av detta som kan vara värda att dela med sig av. Att vara mentor är också en läranderesa för en själv, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare på VafabMiljö.

Mentorerna representerade olika företag och verksamheter från bland annat Sverige, Tyskland och Thailand. Det var första gången som mentorprogrammet på MDU hade ett internationellt deltagande av mentorer som deltog på gemensamma träffar och möten med studenterna digitalt.


Anmäl dig till mentorprogrammet i maj

Den här veckan var sista träffen för detta mentorprogram, men vi hoppas att det har byggts relationer som kommer att hålla mycket längre.

Nästa runda av mentorprogrammet börjar förberedas i maj. Om du är intresserad av att delta och vill veta mer kontakta tiina.kikerpuu@mdu.se

Kontaktinformation