sites.mdu.se

Text

Datum 2022-04-22
Artikeltyp Aktuellt

Forskning visar att team-coachning förbättrar arbetsmiljön

Samtal mellan chef och medarbetare är kärnan i en metod som kan förbättra både arbetsmiljö, välmående och arbetsprestationer på en arbetsplats. Metoden är utvecklad av våra forskare som menar att gruppsamtal om en riskbedömning är ett enkelt sätt att förebygga risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

− Det handlar om att alltid ligga steget före, att kartlägga och adressera de psykosociala förutsättningarna i en organisation redan innan någon blir sjuk. Medarbetarna behöver involveras i arbetet genom en nära dialog med chefen. Chefen i sin tur måste ha befogenheter, resurser och kunskap för att kunna se och genomföra förändringar tillsammans med sitt team för att skapa en god arbetsmiljö, säger Rachael Tripney Berglund, doktorand vid MDU.

I det fyraåriga forskningsprojektet, finansierat av AFA Försäkring, har forskarna bland annat undersökt skillnaden på de psykosociala förutsättningarna mellan delar av verksamheten på Volvo Construction Equipment. Medarbetarna vid en del fick genomgå en utbildning, för att därefter göra riskbedömningar på avdelningen. Även jämförelsegruppen fick genomföra riskbedömningarna, men utan utbildning, och dessa medarbetare hade därmed inte samma förutsättningar att lyckas.

Bidrar till att lösa arbetsmiljöproblem

− Det vi kunde se tydligt var att avdelningen som utbildades i psykosociala riskbedömningar och i att leda en bra dialog, visade en förbättrad arbetsmiljö redan efter sex månader. Även efter ett år kunde man se en märkbar skillnad med jämförelsegruppen, säger Rachael Tripney Berglund.

Metoden som utvecklats är resurs- och kostnadseffektiv, enligt Rachael Tripney Berglund. Den finns sammanfattad i en liten handbok, ”Förebyggande arbete med organisatoriska och sociala risker” (som du enkelt kan ladda ner via denna länk Länk till annan webbplats.).

− För en organisation kan den här metoden med utbildningar och team-coachning bidra till att arbetsmiljöproblemen blir lösta på den nivå där de har bäst förutsättningar att lösas, det vill säga i teamen. Arbetsgrupper vet vad de behöver för att må bra och prestera väl, säger Rachael Tripney Berglund.

Forskarnas tips till chefer och organisationer för att säkra en god arbetsmiljö:

  • Ledningen bör föregå med gott exempel och arbeta systematiskt med chefens psykosociala arbetsmiljö genom utbildning och riskbedömning i nära dialog med medarbetarna.

  • Arbeta med att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på företagens avdelningar innan någon blir sjuk och arbeta därefter aktivt med resultaten. På så sätt arbetar man med orsakerna istället för att stanna kvar på samma nivå av stress och hantera symptomen.

  • Skapa tid och utrymme för regelbundna och enskilda samtal mellan chef och medarbetare. Det är viktigt att chefen är lyssnande och har tid att fokusera på sin medarbetare under samtalet för att skapa förtroende.

  • Låt cheferna äga riskbedömning för sina medarbetare. Tydliggör att cheferna ansvarar för att åtgärder tas fram och genomförs – processen där alla medverkar drivs av chefen.

  • Uppmuntra cheferna att lyssna och låta alla i gruppen vara med i arbetet med de organisatoriska och sociala riskerna. Det är viktigt att gruppen på egen hand tar fram och testar åtgärder.


Rachael Tripney Berglund och Tomas Backström, professor i innovationsteknik och projektledare vid MDU presenterar sin forskning och metod tillsammans med två chefer från Volvo, på årets Gilla Jobbet-konferens i Stockholm den 26 april. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation