sites.mdu.se

Text

Datum 2021-09-22
Artikeltyp Aktuellt

Regeringens budget bäddar för att göra högskolan till universitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nyligen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2022 vilket stärker regeringens förslag om att göra MDH till universitet. 132 miljoner kronor i utökat anslag för forskning och forskarutbildning samt lagförslag om att formellt byta namn till Mälardalens universitet, är två av nyheterna.

– Det var med glädje jag läste budgetpropositionen när den publicerades. Vi fick de besked vi förväntade oss och det är ytterligare ett steg på vägen mot att bli Mälardalens universitet, säger Paul Pettersson, rektor.

Anslaget för forskning- och forskarutbildning föreslår regeringen ska öka från 151 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022 när Mälardalens högskola blir universitet.

I propositionen finns även framskrivet ett förslag på lagändring i högskolelagen, där Mälardalens högskola formellt byter namn till Mälardalens universitet.

Det tredje beskedet i propositionen är att regeringen föreslår inrättandet av ett holdingbolag under 2022 som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet. Regeringen vill ge MDU möjlighet att använda 1,5 miljoner kronor av forskningsanslaget som finansiering för holdingbolaget under 2022. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom kommersialisering.

Budgetpropositionen kommer nu att behandlas i riksdagens utskott och ett beslut om budgeten väntas mot slutet av året.

Kontaktinformation