sites.mdu.se

Text

Datum 2021-09-15
Artikeltyp Aktuellt

MDH och ABB utvecklar framtidens energisystem i industrin

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i höst inleder ABB och MDH:s forskningsinriktning framtidens energi ett projekt där forskare vid högskolan delar sin tid mellan akademin och industrin för att ytterligare stärka det gemensamma arbetet.

– Målet med arbetet mellan ABB och högskolans forskningsinriktning framtidens energi är att stärka möjligheten att identifiera, utveckla och genomföra gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden relaterade till framtidens energi, säger Martin Björnmalm, Digital Lead för Process Industries på ABB.

– Vårt fokus kommer att vara transparens, styrning och avancerad optimering av energisystem med digitalisering som möjliggörare.

Elektrifiering och integration av förnybara energikällor

Både högskolan och ABB menar att digitalisering inte är valfri inom någon processindustri. De är tydliga med att branscherna behöver erfarna partners som vet vilka praktiska steg som tar dem dit. ABB arbetar redan för att utveckla framtidens hållbara lösningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering och strävar efter att ständigt utvecklas.

Det är inom detta område som Fredrik Wallin, universitetslektor i energiteknik vid MDH, fungerar som adjungerad specialist.
– Tillsammans med ABB kommer jag främst arbeta med frågor kopplade till datahantering och digitala lösningar för framtida energisystem med fokus på elektrifiering och integration av förnybara energikällor.

– Ett exempel på detta är att optimera och kontrollera energiförsörjningen i gruvor, men jag kommer även fördjupa mig i hur det går att utveckla lösningar för att lagra energi. Samtidigt kommer vi att gemensamt identifiera nya gemensamma forskningsprojekt och doktorandprojekt, säger Fredrik Wallin.

Fungerar som brobyggare mellan akademi och industri

Adjungerade specialister fungerar som brobyggare mellan akademin och industrin och tillför ytterligare kontaktytor, något som både ökar kapaciteten och kompetensen. Genom adjungeringar bygger såväl akademin som industrin upp den gemensamma långsiktiga förmågan att agera och svara på gemensamma utmaningar.

– ABB är en viktig part för forskningsmiljön Framtidens energi för att utforska lösningar för framtida energisystem, tillhandahålla industriell saminnovation och leverera avancerad forskning kring tillämpade lösningar för hållbar energiutveckling i samhället, säger Eva Thorin, forskningsledare vid framtidens energi.

Agerar förebild för strategiskt samverkansarbete

Det strategiska samverkansavtalet mellan ABB och MDH tecknades för första gången 2013. Arbetssättet som ABB och MDH har etablerat har blivit en förebild för hur akademin kan samarbeta på ett strukturerat sätt med ett stort globalt företag.

– Vår relation till MDH är viktig för oss på ABB och jag är glad att vi har möjlighet att fortsätta att stärka och utveckla vårt gemensamma arbete inom såväl forskning som utbildningar för arbetslivet, säger Björn Jonsson, Hub Manager för Process Industries på ABB.

– Rörligheten mellan ABB och MDH, i form av till exempel adjungerade specialister och industridoktorander, är en central del för att tillsammans fortsätta att hitta möjligheter som bidrar till ett mer hållbart samhälle med smartare och resurseffektivare lösningar, avslutar Björn Jonsson.


Globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att samverka och bedriva gemensam forskning på det strategiska vis som sker mellan ABB och MDH svarar an till mål nummer 11, Hållbara städer och samhällen och mål nummer 17, Genomförande och partnerskap.

Kontaktinformation