sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-26
Artikeltyp Aktuellt

Vill du ha ett extrajobb som mentor?

Är du strukturerad, lyhörd och har lätt för att kommunicera? Det finns just nu ett stort behov av fler mentorer – en chans för dig att hjälpa andra studenter genom ett meningsfullt och lärorikt extrajobb!

Att vara mentor innebär att du hjälper en annan student på högskolan med studieplanering och struktur. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring studieteknik och motivation, det handlar inte om att vara läxhjälp eller extralärare. Studenten du träffar kan exempelvis behöva stöd i att sortera och prioritera bland uppgifter. Som mentor träffar du studenten en gång i veckan under ungefär 1 – 1, 5 timme, vanligtvis vid upp till 10 tillfällen. Du väljer själv om du vill vara mentor till en eller flera studenter. Alla träffar sker dock individuellt.

Studenten du möter har själv sökt mentorsstödet och anser själv att den här typen av stöd är relevant och meningsfullt för honom eller henne. Därför är din insats som mentor så viktig! För att ge dig bästa förutsättningar för uppdraget får du en mentorsutbildning och kontinuerligt stöd av högskolans samordnare av pedagogiskt stöd.

Uppdraget är arvoderat och som mentor får du mycket tillbaka. Studenter som arbetar som mentorer klarar ofta sina egna studier bättre, det är utvecklande och en merit i det framtida arbetslivet.

Du som söker ska vara student på MDH och ha kommit en bit i din utbildning. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

Intresseanmälan för att jobba som mentor

Anmäl dig

Kontaktinformation