sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-19
Artikeltyp Porträtt

Växande behov av fördjupad kunskap kring digitaliseringens påverkan på internationell affärsverksamhet

Mosarrat Farhana påbörjade sina doktorandstudier vid MDU under hösten 2020 inom området ekonomi. Hennes forskningsområde behandlar digitaliseringens framväxt inom ramen för internationella affärer.

– Mitt huvudsakliga fokus är att utforska hur graden och typen av digitalisering påverkar företags internationaliseringsprocess. Jag är även delaktig i att utveckla och validera en skala som mäter graden av digitalisering, säger Mosarrat Farhana.

I takt med digitaliseringens utveckling växer efterfrågan av fördjupad kunskap kring dess påverkan på internationell affärsverksamhet.

– Pandemisituationen har påskyndat digitaliseringsprocessen ytterligare vilket i sin tur har påvisat vikten av fortsatt forskning inom området – ur utövares såväl som forskares perspektiv. Till exempel är det av intresse att ta reda på vad som hämmar respektive möjliggör digitalisering på en företagsnivå såväl som individuell nivå och även utforska konsekvenserna det kan ha för en internationell expansion, säger Mosarrat Farhana.

 

Doktorandstudierna vid MDU skapar möjligheter för framtiden

Mosarrat Farhana deltar bland annat i nationella och internationella doktorandkurser, seminarier och konferenser.

– För mig utgör doktorandstudierna vid Mälardalens universitet ett komplett grundpaket för att inom en snar framtid kunna gå in som forskare i akademin. Just nu bygger jag min teoretiska och metodologiska grund samt utvecklar min forskningsplan. Jag är nyfiken på att parallellt med digitaliseringens möjligheter undersöka potentiella risker med den, säger hon.

Mosarrat Farhana undervisar även inom företagsekonomi på högskolan. Till hösten kommer hon vara delaktig i kurserna International Marketing, Strategy and Management, Strategy and International Marketing och Business Research Methods.


Åtta doktorander inom Sörmlandskontraktet

Natalie Agerskans är en av åtta MDH-doktorander inom Sörmlandskontraktet.

Övriga doktorander är:

Kontaktinformation