sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-26
Artikeltyp Aktuellt

Samverkansprojekt inom företagsekonomi tilldelat bidrag på en miljon kronor

The Swedish Networks of Advanced Business Studies (SNABS) är ett samarbete mellan olika högskolor och universitet i Sverige med syftet att utöka utbudet av doktorandkurser inom företagsekonomi och industriell ekonomi. I december 2020 blev samverkansprojektet tilldelat ett bidrag på en miljon kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Initiativet till samverkansprojektet SNABS uppkom som ett svar på de utmaningar den svenska företagsekonomiska forskningen står inför. Samarbetet inleddes i januari 2020 och redan från start har MDU spelat en nyckelroll med docenterna Emilia Rovira Nordman och Peter Ekman som de första nätverksansvariga.

– Vi på Mälardalens universitet och de andra medlemsinstitutionerna ser positivt på samarbeten inom doktorandutbildning då de skapar förutsättningar för ett betydelsefullt kunskapsutbyte. Samverkansprojektet SNABS är en väldigt bra möjlighet för oss alla att kunna erbjuda mer bredd i våra forskarutbildningar, säger Emilia Rovira Nordman.

 

Brist på breda doktorandkurser

– Det råder i nuläget en brist på breda doktorandkurser inom företagsekonomi. Det vi huvudsakligen vill åstadkomma med projektet är att stärka svensk doktorandutbildning inom företagsekonomi, industriell ekonomi och liknande ämnen, säger Emilia Rovira Nordman.

Som nätverksansvariga för SNABS har Emilia Rovira Nordman och Peter Ekman bland annat varit delaktiga i att skapa en webbsida Länk till annan webbplats. där kostnadsfria kurser för doktorander på medlemsinstitutionerna listas.

 

Bidraget möjliggör utvecklandet av forskarutbildningar med fokus på samhällsutmaningar

Att belysa samhällsutmaningar har länge varit på kartan inom det företagsekonomiska området. Därför gjorde SNABS, med Emilia Rovira Nordman som huvudsökande, en bidragsansökan med målet att utveckla tolv nya doktorandkurser med fokus på just samhällsutmaningar.

– Vi är enormt tacksamma att Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse var villiga att satsa på detta projekt! Att så många lärosäten är inblandade ger våra doktorander tillgång till ett större nätverk där de dels får möjlighet att träffa andra doktorander och forskare inom samma forskningsområde, dels lära känna potentiella arbetsgivare, säger Emilia Rovira Nordman.

Tillsammans med andra lärosäten i nätverket utvecklas för närvarande SNABS-kursen Strategic management in a global and digital world.

– Kursen kommer att behandla frågor om vad ett globalt ömsesidigt beroende egentligen innebär för företag och organisationer. Vi kommer till exempel diskutera vad forskningen säger om globaliseringens utveckling och framtid i en era av lockdowns, protektionism och anti-globaliseringsrörelser, säger Emilia Rovira Nordman.

 

Internationalisering, hållbarhet och digitalisering – några av utmaningarna

Den svenska företagsekonomin utgör ett brett område och således kan forskningen se ut på olika sätt.

– Från mitt perspektiv som internationaliseringsforskare ser jag främst tre aktuella utmaningar som påverkar hur företag gör affärer och som forskningen behöver förstå bättre: internationalisering, hållbarhet och digitalisering, säger Emilia Rovira Nordman.

– Vi kan se hur pandemin bland annat lett till förändrade internationaliseringsstrategier och en ännu mer ökad digitalisering. Samtidigt växer kraven på hållbarhet för både tillverkande företag och konsumenter. En central frågeställning blir då hur företag och organisationer ska bära sig åt för att kunna ta ett ökat ansvar vad gäller hållbar utveckling, fortsätter Emilia Rovira Nordman.

De tolv kurserna framtagna av SNABS med fokus på samhällsutmaningar kommer finnas tillgängliga för doktorander inom företagsekonomi samt inom industriell ekonomi och organisation i Sverige.

Kontaktinformation