sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-12
Artikeltyp Aktuellt

HUB2021: konferens för energi och elektrifiering – Electrification now

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

HUB2021 är konferensen för energi och elektrifiering och samlar ledare och företag med en vilja att lära mer om den komplexa vägen framåt – och dela med sig av framgångs-berättelserna. Det finns mycket som vi måste göra snabbare för att ta oss till en fossilfri värld – och tillsammans kan vi klara det. Välkommen till Västerås, Sveriges energihuvudstad och årets HUB-konferens den 16 november på Västmanlands teater. Begränsat antal platser. Obegränsad streaming.

Några av talarna under dagen:

Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister vid Sveriges regering
”Det pågår en grön nyindustrialisering i Sverige med miljardinvesteringar i svensk industri. Med nya innovationer som exporteras till andra länder kan vi leda den internationella utvecklingen och samtidigt se gröna jobb växa fram i hela landet. Regeringen har precis överlämnat en kraftfull budgetproposition till riksdagen med offensiva reformer för fler jobb och ökad takt i klimatomställningen. Nu fortsätter vi den gröna återstarten av svensk ekonomi!”

Dennis Helfridsson, VD, ABB Sverige
”Att skapa en hållbar framtid handlar om att göra mer med mindre. Energiomställningen med elektrifiering av transportsektorn, industri och samhälle, resurs- och energieffektivitet genom digitalisering, fokus på kvalitet och cirkularitet med nya sätt att göra affärer och en bred samverkan i samhället – allt behövs för att vi ska nå hela vägen fram. Jag ser fram emot att prata om detta och mycket mer på HUB2021.”

Anna Svensson, Senior Vice President, Grid and Power Quality Solutions, Hitachi Energy
”När energilandskapet förändras med ett alltmer sammankopplat Europa, införande av nya energislag och ökad andel förnybara energikällor finns en utmaning att säkra systemstabiliteten. Vad måste åtgärdas nu och i framtiden för att upprätthålla stabiliteten och kvalitet i energisystemet? Det ser jag fram emot att diskutera närmare på HUB2021!”

Open data challenge

Nytt för i år är en ”open data challenge”, där de bästa idéerna kring hur man på ett innovativt sätt kan använda energidata för att göra energianvändningen mer hållbar och effektiv med hjälp av exempelvis nya analysmetoder och visualiseringstekniker prisas. I tävlingen finns det två spår, ett startup/scaleup-spår (business class) och ett studentspår (university class).

nrgyhubopendatachallenge.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priset för business class är 200 000 kronor kopplat till en pilotundersökning tillsammans med Mälarenergi, och 15 000 kr ligger i potten för studenterna. Finalisterna kommer att samlas på HUB2021 och presentera sina lösningar inför en jury.


Om HUB2021

HUB2021 ar­ran­ge­ra­s av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Alstom, Hita­chi Energy, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

Konferensen hålls på Västmanlands teater (på Slottsgatan 11 i Västerås) och pågår mellan kl. 9-17.

Läs mer och anmäl dig till HUB2021>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner program till HUB2021 här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation