sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-27
Artikeltyp Aktuellt

Forskningsprojekt mottagare av stipendium – vill undersöka vad den digitala omvandlingen innebär för svenska företag

Under förra året blev MDU:s forskningsprojekt ”Digital Transformation: A Silver Bullet for Swedish Firms’ Growth and Internationalization?” tilldelat ett stipendium om 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Syftet med projektet är att ta reda på vilka konsekvenser den digitala omvandlingen har på svenska företags innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt.

Projektansvarig och huvudsökande av stipendierna var Emre Yildiz, universitetslektor vid MDU.

– Tack vare stipendiet kan vi avsätta den tid som forskningen kräver och finansiera sådant som är nödvändigt för att driva arbetet framåt. Samtidigt tillför stipendiet ett strukturerat ramverk eftersom forskningen blir till ett projekt med ett start- och slutdatum, vilket även underlättar samarbetet mellan oss forskare, säger Emre Yildiz.

Forskningsprojektet inom industriell ekonomi och organisation startade i januari 2021.

Undersöker nytt område med målet att förändra

Digitaliseringen blir alltmer framträdande och avgörande bland företag när de i större utsträckning använder digitala sätt för att underhålla och utveckla sina verksamheter.

– Vårt forskningsprojekt undersöker ett framväxande fenomen som är viktigt ur ett akademiskt såväl som praktiskt perspektiv. Det som var standard för 20–30 år sedan går inte längre att applicera på alla företag – dagens digitala plattformar förändrar hela spelarenan. Vedertagna teorier stämmer nödvändigtvis inte längre överens med verkligheten. Med vår forskning vill vi förändra detta, säger Emre Yildiz.

Vill hjälpa svenska företag att utvecklas

Forskningsprojektet inkluderar två delprojekt. Den första delen består av en studie av ett antal svenska företag som befinner sig i en digitaliseringsprocess. Samtliga företag har placering i Mälardalen och bedriver internationell försäljning.

– Eftersom Sverige är ett litet land finns det ett stort behov för företag att kunna expandera även internationellt. Med anledning av detta vill vi ta reda på hur digitaliseringen kan hjälpa svenska företag under den resan, säger Emre Yildiz.

Skala som mäter företags digitaliseringsgrad

Med stipendiet i ryggen arbetar projektgruppen även med att utforma en skala för att kunna mäta hur digitaliserat ett företag är. Skalan kommer å ena sidan fungera som ett hjälpmedel för forskare. Å andra sidan kommer den kunna användas av företag i syfte att skapa en överblick av var de befinner sig på sin digitaliseringsresa.

– I nuläget finns det inte några välutvecklade skalor för att mäta företags digitalisering. Vi arbetar med att slutföra utkastet av skalan för att sedan kunna testa den på olika företag i syfte att se om den inkluderar rätt element och säkerställa att den är utformad på ett bra sätt, säger Emre Yildiz.

Beräknas vara slutfört under 2022

Projektet beräknas pågå fram till slutet av 2022. Utöver Emre Yildiz ingår ytterligare fyra forskare från Mälardalens universitet i projektgruppen: Emilia Rovira Nordman, Rana Mostaghel, Aswo Safari och Ulf Andersson.

– Som helhet skapar stipendiet och forskningsprojektet ett tillfälle för oss att utveckla vår kunskap tack vare att vi längs hela processen får nya erfarenheter och lärdomar, säger Emre Yildiz.

Läs mer om forskningsprojektet Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation