sites.mdu.se

Text

Datum 2021-10-05
Artikeltyp Aktuellt

Forskare: Kvinnliga politiska ledare är mer ifrågasatta i media än män

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sverige spekulerar i om det blir finansminister Magdalena Andersson som efterträder Stefan Löfvén och blir landets nästa statsminister. Sveriges första kvinna på posten.
– Det kommer i sådant fall att bli en utmaning för henne att etablera en bild av hennes politiska ledarskap som inte blir till hennes nackdel, säger Joakim Johansson, statsvetare på MDH som menar att det finns en stor skillnad på hur kvinnor och män beskrivs i media.

Joakim Johansson undersöker hur kvinnliga politikers offentliga närvaro har ifrågasatts i svenska tidningsmedier, utifrån genusperspektiv. Undersökningarna visar att Sverige fortfarande har en lång väg att gå tills att det finns en jämställd medierepresentation av kvinnliga och manliga politiska ledare.
– Min forskning visar att kvinnliga politiska ledare generellt är mer ifrågasatta och kritiserade än sina manliga motsvarigheter i de svenska tidningsmedierna från 2010 och framåt. Kritik mot kvinnliga politiska ledare tenderar att utgå från och återskapa traditionella könsnormer relaterade till framför allt moderskap och politisk kompetens, säger han.

Joakim Johansson lyfter två konkreta exempel på hur kvinnliga ledare ifrågasatts i politiken:
– Annie Lööf pekades i anslutning till regeringskrisen 2018-19 ut som nej-sägare och oförmögen att agera med landets bästa för ögonen. Anna Kinberg Batra fick lämna sin partiledarpost för Moderaterna 2017 på ett sätt som går att koppla till hennes kön. Hon blev bland annat ifrågasatt för att hon såg stel ut.


Medias makt

Joakim Johansson menar att media har en viss makt i detta:
– Media har betydande makt över opinionsbildningen i samhället – så att få sitt politiska ledarskap framställt på ett rimligt sätt där blir därför viktigt för politiska ledare. Det är framför allt en viktig demokratifråga och en förutsättning för ett inkluderande medborgarskap att kvinnor får likvärdiga förutsättningar som män att utöva ett politiskt ledarskap, säger Joakim Johansson.

Sverige benämns ofta som ett jämställt land. I andra länder – Finland och Tyskland för att nämna två – finns kvinnor på de högsta posterna. Är det svårare att vara kvinnlig politiker i Sverige jämfört med andra länder?
Det är nog minst lika tufft för kvinnor i andra länder. Intressant dock att Sverige till skillnad från flera andra länder ännu inte haft en kvinna som regeringschef – det bryter mot den självbild som många svenskar har av att bo i ett land som alltid är bäst på jämställdhet. Det stämmer att vi ligger i topp inom vissa områden - men som synes inte inom alla, säger Joakim Johansson.


Globala mål för hållbarhet

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet och det här området har en tydlig koppling till 5, 10 och 16: jämställdhet​, minskad ojämlikhet​ och fredliga och inkluderande samhällen​.

 

FN:s globala mål

MDH bedriver verksamhet som svarar upp mot samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation