sites.mdu.se

Text

Datum 2021-11-23
Artikeltyp Aktuellt

Miljonsatsning för att lösa framtidens utmaningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nyligen signerade MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad ett avtal värt 45 miljoner kronor i en gemensam satsning på att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Samhällskontraktet är en unik samverkansarena där forskare, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor. Samarbetet som har funnits sedan 2009 får nu en fyraårig förlängning och ska i ny tappning hantera två utpekade frågor: ”Hur kan vi höja skolresultaten?” och ”Hur klarar vi framtidens nära vård?”

– Samhällskontraktet har genom åren engagerat hundratals personer som varit delaktiga i ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom allt från framtidens förskola till hur vi kan bygga hållbara städer. Det är ett lysande exempel på hur samhällets aktörer kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar som gör konkret nytta för invånarna och det är med stor glädje vi tecknar det nya avtalet, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

Det nya avtalet gäller för 2021-2025 och innebär en satsning från MDH på 1,1 miljoner och på en satsning från Eskilstuna kommun och Västerås stad på totalt 10 miljoner kronor, per år.

På högskolan ser man positivt på att Samhällskontraktet förlängs.

– Jag är glad över att vi förlänger samarbetet med Eskilstuna kommun och Västerås stad, nu med ett mer renodlat fokus på förbättrade resultat i skolan och välfärdsteknik för att möta kommande behov inom vården. Genom långsiktiga samarbeten mellan akademin och våra kommuner i regionen kan vi tillsammans forma en mer hållbar framtid, säger Paul Pettersson, rektor på MDH.

– Nu går vi in i en ny avtalsperiod där högskolan och kommunerna kraftsamlar för att skapa lösningar på några av våra mest prioriterade samhällsutmaningar. Utmaningar vi måste arbeta med tillsammans, över gränser och på helt nya innovativa sätt, säger Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet.

 

Samhällskontraktet

Samhällskontraktet har funnits sedan 2009. År 2014-2021 deltog förutom MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad också Region Västmanland och Region Sörmland.

 

Kontaktinformation