sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-29
Artikeltyp Aktuellt

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Coronapandemin påverkar samhället på många olika sätt, bland annat hur mycket energi vi använder.

– En sådan här minskning som vi sett under 2020 har vi inte sett de senaste 70 åren, säger Eva Thorin, professor i energiteknik.

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad användning av energi i form av bränsle, el och värme. Enligt International Energy Agencys (IEA) sjönk energianvändningen med nästan 4% och energirelaterade CO2 utstläpp sjönk med ca 6% under 2020.

Inte ens under finanskrisen var koldioxidutsläppen så låga

Även koldioxidutsläppen minskade till följd av att världen använder mindre fossila bränslen så som olja och kol.

– International Energy Agencys prognos är att koldioxidutsläppen minskat med 8 procent under 2020. Det är sex gånger mer än 2009 då vi såg den dittills största minskningen under ett år. Den gången berodde det på en finanskris, säger Eva Thorin.

Fler använder förnybara energikällor

Däremot ökar användningen av förnybara energikällor så som vindkraft och solenergi.

– Det beror på att flera nya installationer för förnybar energi har gjorts runt om i världen under senare år. Dessutom är driftskostnaden för produktion av el från förnybara källor ofta låg och på flera håll i världen finns regler som gynnar användning av el från förnybara källor, säger Eva Thorin och tillägger;

– Den ökande användningen kräver att vi fortsätter utveckla energisystem med mer flexibilitet och möjlighet till lagring av energi eftersom de förnybara energikällorna till stor del är väderberoende, säger Eva Thorin.

Jobba med något som betyder något!

Om du vill bidra i omställningsarbetet för ett mer hållbart samhället finns det flera vägar att gå. Som ingenjör i industriell ekonomi, inom energisystem, energiteknik eller produktion och produktdesign kan du bli en av de som tar ansvar för framtidens hållbara energiförsörjning och industri.

Högskoleingenjör i energiteknik inom elektroteknik

Människan behöver använda energin smartare, till exempel genom förnybara energikällor. Där kan du som pluggat till energiingenjör bidra med dina kunskaper. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör, elkonstruktör eller arbetsledare.

Läs mer

Högskoleingenjör i produktion och produktdesign

Bli en kreativ ingenjör som utvecklar framgångsrika, smarta och hållbara produktionssystem eller produkter. Framtidens industri kräver säkra, effektiva och digitala lösningar – där du har en viktig roll. Efter examen kan du exempelvis jobba som projektledare, produktionstekniker, konstruktör eller produktutvecklare.

Läs mer

Civilingenjör inom energisystem

Jordens resurser är inte oändliga. Som ingenjör med fokus på energisystem är du med och utvecklar framtidens lösningar för en hållbar energiförsörjning. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör eller beräkningsingenjör.

Läs mer

Civilingenjör i produktion och produktdesign

För dig som vill designa och utveckla morgondagens produkter eller produktionssystem, med fokus på smart teknik och hållbarhet. Lär dig hur teknik som 5G, AI och augmented reality kan användas inom Industri 4.0 och förbered dig för framtidens industri. Tidigare studenter jobbar exempelvis som produktutvecklare, produktionsingenjör, projektledare, maskiningenjör eller designer.

Läs mer

Civilingenjör inom industriell ekonomi

MDU:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är unik med sitt fokus på industriell förnyelse för att hantera de utmaningar som dagens industri och samhälle står inför.

Läs mer

Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans.

Läs mer

Masterprogrammet i hållbara energisystem

Din spetskompetens kommer behövas i övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga kraven på att samhället använder energin mer effektivt. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan till exempel jobba som projektledare eller anläggningsingenjör i Sverige eller utomlands.

Läs mer

Så arbetar MDU med FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Visste du att MDU bedriver forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet? Mer information om det hittar du här.

Läs mer
Till toppen