sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-29
Artikeltyp Aktuellt

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Coronapandemin påverkar samhället på många olika sätt, bland annat hur mycket energi vi använder.

– En sådan här minskning som vi sett under 2020 har vi inte sett de senaste 70 åren, säger Eva Thorin, professor i energiteknik.

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad användning av energi i form av bränsle, el och värme. Enligt International Energy Agencys (IEA) sjönk energianvändningen med nästan 4% och energirelaterade CO2 utstläpp sjönk med ca 6% under 2020.

Inte ens under finanskrisen var koldioxidutsläppen så låga

Även koldioxidutsläppen minskade till följd av att världen använder mindre fossila bränslen så som olja och kol.

– International Energy Agencys prognos är att koldioxidutsläppen minskat med 8 procent under 2020. Det är sex gånger mer än 2009 då vi såg den dittills största minskningen under ett år. Den gången berodde det på en finanskris, säger Eva Thorin.

Fler använder förnybara energikällor

Däremot ökar användningen av förnybara energikällor så som vindkraft och solenergi.

– Det beror på att flera nya installationer för förnybar energi har gjorts runt om i världen under senare år. Dessutom är driftskostnaden för produktion av el från förnybara källor ofta låg och på flera håll i världen finns regler som gynnar användning av el från förnybara källor, säger Eva Thorin och tillägger;

– Den ökande användningen kräver att vi fortsätter utveckla energisystem med mer flexibilitet och möjlighet till lagring av energi eftersom de förnybara energikällorna till stor del är väderberoende, säger Eva Thorin.

Jobba med något som betyder något!

Om du vill bidra i omställningsarbetet för ett mer hållbart samhället finns det flera vägar att gå. Som ingenjör i industriell ekonomi, inom energisystem, energiteknik eller produktion och produktdesign kan du bli en av de som tar ansvar för framtidens hållbara energiförsörjning och industri.