sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-29
Artikeltyp Aktuellt

Så ger du konstruktiv kritik

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Magnus Svensson undervisar bland annat på lärarprogrammen vid MDH där kamratrespons utgör en viktig del. Nedan presenteras några av hans tips kring givandet av konstruktiv kritik i studiesituationer. Du kan givetvis använda dig av följande råd även i andra kontexter.

Var positiv men uppriktig

Syftet med konstruktiv kritik är att den ska vara utvecklande och hjälpande. Således är en tråkig attityd och negativa formuleringar fel väg att gå. Att vara positiv innebär dock inte att du ska linda in kritiken i artighetsfraser.

– Det är viktigt att vara ärlig, problemet måste fram, säger Magnus Svensson.

Du bör vara rak i din kritik och lyfta fram aspekter som kan förbättras, men även sådant du anser vara bra.

Var konkret och specifik

Tydlighet underlättar både för dig som levererar kritiken och personen som mottar den.

– Undvik allmänna formuleringar som inte leder någonstans – ge konkreta exempel på hur personen kan göra istället, säger Magnus Svensson.

Du kan till exempel föreslå ändringar i arbetets disposition eller nämna sådant som behöver förtydligas.

Håll dig inom ramarna

– Finns det bestämda aspekter man ska titta på så håll dig till dessa, säger Magnus Svensson.

Du kan också anpassa typen av respons efter situationen. Finns det tydliga kriterier att utgå ifrån bör du göra en kriteriefokuserad respons. Då ska du bortse från din egen uppfattning och istället fokusera på att ge kritik utefter de krav som arbetet förväntas uppfylla. Är det däremot mer fritt kan du utgå ifrån en läsarfokuserad respons och formulera kritiken utifrån din reaktion som läsare.

Ställ frågor

Ett effektivt sätt att framföra konstruktiv kritik är att rikta frågor till mottagaren. Att ställa frågor aktiverar mottagarens tänkande.

Om du ger respons genom kommentarer i ett text-dokument kan du ställa frågor i kommentarsfältet. Till exempel Vad menar du med detta? när ett resonemang inte känns glasklart.

Se till helheten och var selektiv vid behov

Fastna inte i språkliga detaljer utan se till helheten och ge grundläggande tips på vad som kan utvecklas och förbättras. Det kan hända att du någon gång ger respons på ett arbete som har stora brister. Fokusera då på det du anser vara av högsta prioritet i mottagarens omarbetning.

Agera med respekt och ödmjukhet

Det är inte ovanligt att mottagaren av kritik känner sig utlämnad. En förutsättning för att lyckas med att ge konstruktiv kritik blir därför att göra det med respekt och ödmjukhet. Reflektera över hur du formulerar dig och undvik att diskutera någon annans arbete på ett nedlåtande sätt med utomstående.

Förbered dig

När du och dina studiekompisar ska ge varandra respons befinner ni er alla i samma sits där syftet är att hjälpa varandra. Lägg därför ned den tid och energi som förväntas av dig!

Avsluta alltid med något bra

Detta klassiska tips tåls att upprepas många gånger. Det sista vi hör eller läser tenderar att sätta känslan för vad vi bär med oss ur en situation. Se därför till att avrunda din kritik med en positiv kommentar!

Vill du fördjupa dig ytterligare?

  • I boken Akademiskt läsande och skrivande tillägnar författarna Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg ett kapitel åt respons i en akademisk miljö.
  • Ii boken Skriva för att lära av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel finns det ett kapitel som fokuserar på respons och responsgrupper i studiesammanhang.