sites.mdu.se

Text

Datum 2022-02-03
Artikeltyp Aktuellt

Ökad livslängd på batterier ger ökade miljövinster

År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö eftersom batterierna inte nyttjas fullt ut. På MDU undersöker forskare hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd för att på så vis minska miljöpåverkan.

– Idag används ungefär 20 procent av batteriets fulla kapacitet och därefter går det inte längre att använda för att driva ett elfordon. Vi undersöker därför möjligheter för hur så stor del som möjligt av resterande 80 procent kan nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd, säger Erik Dahlquist, forskare i energiteknik vid MDU.

En andra livslängd kan ytterligare minska miljöpåverkan


För drygt ett år sedan startades forskningsprojektet Recreate, ett treårigt projekt finansierat av KK-stiftelsen. Projektet fokuserar på att undersöka möjligheterna att förlänga livslängden för batterier till elfordon som tåg, bilar och andra fordon. Projektet ska dessutom föreslå lösningar för hur batterierna kan få en andra livslängd, genom exempelvis omtillverkning, återanvändning och hållbara alternativ. På så vis skapas grunden till en mer cirkulär affärsmodell som är en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Den cirkulära affärsmodellen bygger på att utnyttja allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska mängden avfall. Det skapar win-win-situationer.

I fallet med batterier för elfordon kan en andra livslängd ytterligare minska miljöpåverkan, kapa produktionskostnader och dessutom ge ett mervärde på marknaden genom exempelvis omtillverkning och återanvändning.

I samverkan med industriföretag och kommunala bolag


Recreate sker i samverkan med bland andra Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Mälarenergi och Kablage Produktion och bidrar till lösningar som företag kan använda för att förlänga både batteriets livslängd och skona vår natur. Recreate har även presenterats som ett bra exempel på samproduktion från MDU vid Volvos CE styrelsemöte.

– Med hjälp av våra projektpartners analyserar vi batteriets värdekedja och föreslår lösningar för hur batterierna skulle utnyttjas i verksamheter för att förlänga livslängden, säger Koteshwar Chirumalla, projektledare för Recreate och forskare inom produkt- och processutveckling.

Projektet har precis avslutat den första delstudie som fokuserade på att kartlägga hinder och möjligheter för batteriernas andra livslängd i en värdekedja. Studien baseras på 14 intervjuer, som inkluderar Recreates partnerföretag men även andra relevanta aktörer i området som exempelvis Northvolt, Epiroc, ABB Power Energy, Vattenfall, K-fast, Svealandstrafiken, Stena Recyling och Umicore.

– I nästa steg planerar vi workshops med enskilda företag för att diskutera resultaten och för att identifiera lämpliga affärsmodeller relaterade till hur det går att tillämpa en andra livslängd för elfordonsbatterier, säger Koteshwar Chirumalla.

Vill du läsa ett program inom energiområdet?

Med en utbildning till energiingenjör blir du en viktig kugge i samhällsmaskineriet. Hos oss på MDU kan du välja att plugga till både civilingenjör och högskoleingenjör inom energiområdet.

Viktig samhällsutmaning kopplad till flera av FN:s globala mål


Två forskningsinriktningar vid MDU, innovation och produktrealisering (IPR) och framtidens energi (FEC), samarbetar för att undersöka denna viktiga samhällsutmaning som är kopplat till flera av FN:s globala hållbarhetsmål.

– Vi kommer att arbeta med detta projekt fram till 2023. Det är en viktig samhällsutmaning som är kopplad till flera globala hållbara mål. Dessutom skulle vi också vilja stödja regionala små och medelstora företag som är intresserade av att utforska cirkulära affärsmodellmöjligheter i elfordonssammanhang, säger Koteshwar Chirumalla.

Recreate-projektets idé

Kontaktinformation