sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-16
Artikeltyp Aktuellt

Ny studie: stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag under pandemin

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Att vi arbetar och studerar mer hemifrån under pandemin ger stora effekter på hur mycket vi rör oss. Det visar en ny studie som MDH genomfört tillsammans med Novus.

Tiden som svenskarna avsätter för måttligt ansträngande aktivitet (när man blir andfådd) har minskat med i genomsnitt 100 minuter per vecka jämfört med innan pandemin. Tiden för mycket ansträngande aktiviteter (som löpning) har minskat med en halvtimme per vecka. Och stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag.

– Längre stunder av stillasittande, oberoende av hur fysiskt aktiva vi är i övrigt, innebär hälsorisker. Idag är många stillasittande stora delar av den vakna tiden. Att ersätta delar av stillasittandet med att gå eller utföra någon vardagssyssla ger stora hälsovinster, säger Maria Elvén, filosofie doktor i fysioterapi vid MDH och en av forskarna bakom studien.

Information om hur stillasittande kan minska trots restriktioner – viktigt

Men det finns sätt att motverka de negativa effekterna som minskad fysisk aktivitet och stillasittande har på hälsan. Enligt forskarna krävs bland annat mer information om hälsoriskerna med fysisk inaktivitet och stöd för hur man kan minska stillasittandet och vara fysisk aktiv trots restriktioner.

– Här bör goda exempel lyftas fram. Det behövs målgruppsanpassade vägledningar – olika lösningar för olika människor, i alla åldrar – om hur goda vanor kan skapas och bibehållas. Bättre möjligheter för fysisk aktivitet och pauser från stillasittande såväl vid hemmaarbete som på arbetsplatser behövs också, säger Jonas Stier, professor i socialt arbete vid MDH och en av forskarna bakom studien.

Studie av coronapandemins effekter på människors hälsa

Den nya studien, som genomförts av MDH tillsammans med Novus, är en del av en större, jämförande studie av coronapandemins effekter på människors hälsa, välbefinnande och syn på framtiden. Den jämförande studien sker i samarbete mellan en tvärvetenskaplig forskargrupp vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH, Institutet för framtidsstudier, Högskolan Dalarna samt ett antal utländska universitet.

– Satsningen är helt rätt och på akademin finns en bred kompetens för att belysa komplexiteten i coronapandemins påverkan på människor, grupper och social hållbarhet, säger Jonas Stier.

Är du intresserad av att arbeta med hälsa?

Då har vi flera program för dig:

Fysisk aktivitet och stillasittande under coronapandemin

Mer om studien

Kontaktinformation

Kontaktinformation