sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-22
Artikeltyp Aktuellt

Mer praktik på MDH:s lärarutbildning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För att kunna ge studenter ännu bättre förutsättningar att förberedas för lärarrollen har MDH tagit fram grundlärarprogram med ännu närmare kontakt med skolans verksamhet.

Upplägget är positivt såväl för studenter som för skolorna.

− Studenter har historiskt sett ofta efterfrågat mer praktisk tillämpning av sina kunskaper. Det här möjliggör för studenterna att känna sig trygga i sin lärarroll redan första dagen som behöriga lärare. För våra skolhuvudmän som även har stort behov av lärare är den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen välkommen, då de får studenter som kan arbeta som lärare redan under utbildningen, säger David Carlsson, akademichef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation som ger lärarutbildningarna på MDH.

Fältstudier ingår i alla MDH:s lärarprogram, men med grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 nya fältdagar utökas tiden som studenterna tillbringar ute i skolorna till en dag varje vecka under hela studieperioden. Under fältdagarna kommer studenterna både att genomföra uppgifter inom ramen för de teoretiska kurserna och delta i den ordinarie skolverksamheten.

− Mer tid ute i verksamheterna ger ett bredare och mer omfattande perspektiv på undervisningen och arbetet i skolan, säger David Carlsson.

Studera med lön

Tillsammans med tretton av regionens skolhuvudmän ger MDH det arbetsintegrerade grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass, årskurs 1-3. Här anställs studenterna och arbetar halvtid på en skola från och med sin tredje termin.

− För studenterna innebär upplägget en unik möjlighet att omvandla de teoretiska kunskaperna i praktiken. Ytterligare en fördel är att de inte behöver ta studielån i lika stor utsträckning, säger David Carlsson.

Under de två första terminerna läser studenterna kurser om skolans värdegrund och organisation, barns utveckling och lärande samt om matematik- och språkinlärning.

− På så sätt har studenterna grundläggande kompetens att påbörja sitt arbete som obehörig lärare under det andra studieåret. Från termin tre studerar studenterna teori på halvfart och arbetar samtidigt i en skolverksamhet. Det ger en hållbar studie- och arbetssituation som är fördelaktig för både studenter och skolhuvudmän, säger David Carlsson.

För skolhuvudmännen innebär upplägget att de obehöriga lärare som de anställer utvecklar teoretisk kompetens inom lärarutbildningen, samtidigt som de arbetar. Upplägget ger också en möjlighet för enskilda skolhuvudmän att redan anställda obehöriga lärare kan studera till lärare. På så vis kan andelen behöriga lärare öka hos skolhuvudmännen.

Utveckla vår framtid – bli lärare hos oss

Vi har lärarprogram från förskola till gymnasiet.

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar
Till toppen