sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-08
Artikeltyp Aktuellt

MDH tar del av 15 miljoner för strategisk mobilitet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar 15 miljoner kronor mellan 13 projekt för att främja strategisk mobilitet. Målet med strategisk mobilitet är att öka rörligheten åt båda håll mellan akademi/forskningsinstitut och näringsliv/myndighet/sjukhus. Från MDH sponsras Future AS: Framtida generationens Automatiseringsystem.

MDH finns representerat bland de 13 projekt och personer som får dela på 15 miljoner, det blev klart strax före årsskiftet. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har ett årligt program för utbyte mellan akademi och industri/sjukvård, där de tar kostnaden för att en person byter jobbarbetsplats under ett till två år. Allt för att främja rörligheten och kunskapsutbytet mellan de olika sektorerna.

Från MDH är det Alessandro Papadopoulos, med Future AS: Framtida generationens Automatiseringsystem, som går till ABB och sponsras med ett bidrag på 1 209 027 kr. Han beskriver 2020 som ett mycket framgångsrikt år:

− Jag tilldelades nyligen Vetenskapsrådets etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, för projektet ”PSI: Genomgripande Självoptimaliserande Datorinfrastrukturer”, och nu SSF Strategisk Mobilitet. Det ger mig både möjlighet att utveckla grundläggande forskning och att förstå de viktigaste utmaningarna i industrin bättre. Synergin mellan grundläggande och tillämpad forskning är något som jag har arbetat med sedan jag började på MDH.

Alessandro Papadopoulos kommer att fokusera på att stärka samarbetet med ABB, särskilt med teamet Industrial Automation. Planen är etablering av ett samarbetsnätverk för att skapa långsiktigt samarbete och samproduktion mellan MDH och ABB. Genom projektet kommer de industriella utmaningarna för utveckling av framtida generationens automatiseringssystem att undersökas. Projektet kommer även att relatera till utmaningar ur affärsperspektiv, så att forskningen blir relevant både vetenskapligt och industriellt.

− Nätverket för industriellt samarbete i riktning mot industriell automatisering, som MDH bygger, förstärks genom projektet. Det skapar även en grund för ett kompetenscenter inom området automatisering, säger Alessandro Papadopoulos.

De olika projekt som tilldelas SSF – Strategisk Mobilitet denna gång handlar om allt från djupborrning i svenska urberget, avidentifiering av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål, studier av mekanisk utmattning hos vindkraftverk och modellering av kompositmaterial vid fordonskrock till nästa generations probiotika som kan hjälpa diabetiker och mycket annat.

Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål