sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-24
Artikeltyp Aktuellt

MDH satsar på klimatsmarta utbildningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH erbjuder flera program med fokus på miljö och hållbarhet. I år utökas programutbudet med ett masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi får också ett ännu större fokus på hur industrin kan hantera klimatkrisens konsekvenser.

– Samhällsnytta är ett stort fokusområde för oss, vilket utgör kärnan både i vår forskning och utbildning. Det behövs specifik kompetens för att kunna ställa om industri och samhälle utifrån ett hållbarhetsperspektiv. MDH har en viktig roll här, för att kunna hantera de miljöutmaningar som världen står inför, säger Thomas Wahl, akademichef på MDH.

Med masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling är målet att rusta den kommande generationens miljöledare.
– Behovet av specialister inom miljöteknik ökar. Med anledning av de åtgärder vi måste vidta för att minska vår påverkan på klimatet och den globala uppvärmningen behöver företag, industrier och organisationer anställa personer med specialistkompetens, säger Jan Skvaril som är programansvarig för utbildningen.

Klimatförändringarna får konsekvenser för hela planeten och är därmed en relevant fråga för alla. Trots det finns det många utmaningar i förändringsarbetet.

– För att kunna genomföra förändringar krävs det en kritisk massa av medborgare, företagsledare och en politik som stödjer förändring. Därför behöver miljöförespråkare inte bara djup kunskap inom området utan behöver även kunna påverka beteenden och attityder samt system och policys, säger Jan Skvaril.

Specifka kunskaper nödvändiga för att genomföra förändring

Industrin driver redan idag ett arbete med att ställa om sina verksamheter till mer hållbara lösningar. I förändringsarbetet med att utforma nya affärsmodeller i en ny omvärld behövs ingenjörer med specifika kunskaper. Därför har MDH:s civilingenjörsprogram i industriell ekonomi från och med hösten 2021 utformats med specifikt fokus på industriell förnyelse för att hantera de utmaningar som dagens industri och samhälle står inför.

– För att kunna genomföra sådana typer av förändringar behöver man förstå tekniska system, ekonomi, hållbar utveckling och hur industrin fungerar. Det är därför civilingenjörer i industriell ekonomi, blir viktiga nyckelspelare i företag. De kommer vara drivande i förändringsarbetet i roller som till exempel projektledare och produktchefer, säger Pär Blomkvist, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation