sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-09
Artikeltyp Aktuellt

MDH och ABB förlänger samverkansavtal

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH och ABB Sverige har skrivit under ett förnyat, långsiktigt samverkansavtal som ska stärka och utveckla ABB och MDH:s samarbete inom utbildning, forskning och innovation samtidigt som det bidrar till Mälardalsregionens konkurrenskraft.

Bakgrunden till samverkansavtalet är att ABB och MDH har många gemensamma intressen. MDH arbetar sedan lång tid tillbaka med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens. Inom forsknings- och utvecklingsprojekt finns det också gemensamma intressen och ABB och MDH samverkar inom en rad områden för att utveckla både befintlig och framtida teknik.

– För oss är det viktigt att studenter som tar examen vid MDH har en gedigen vetenskapligt grundad kompetens och att dessa kunskaper är relevanta för det arbetsliv studenterna möter. För det sistnämnda är vårt samarbete med ABB otroligt viktigt, framförallt inom teknikutbildningarna men även inom utbildningsområden såsom ekonomi, beteendevetenskap och kommunikation. ABB och MDH har varit pionjärer i arbetet med att skapa ömsesidiga, långsiktiga samarbeten inom både utbildning och forskning och jag är glad att vi nu tar sikte på att utveckla samarbetet ytterligare”, säger Paul Pettersson, rektor på MDH.

– Vår samverkan med MDH har betytt och betyder mycket för oss på ABB. Jag är glad över att vi förnyar avtalet och fortsätter att stärka och utveckla vårt gemensamma arbete inom såväl utbildningar för arbetslivet som forskning. Rörligheten mellan ABB och MDH, i form av till exempel industridoktorander, är även en central del och här ser vi nya samarbetsområden nu när MDH har föreslagits bli universitet. Dessutom kan vi fortsätta att tillsammans hitta möjligheter som bidrar till ett mer hållbart samhälle med smartare och resurseffektivare lösningar”, säger Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige.

 

Lång tradition av samverkan

ABB och MDH har en lång tradition av samverkan bakom sig och har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla aktiviteter inom områden där ABB och MDH:s intressen sammanfaller, däribland kompetensförsörjning, rekrytering, skapandet av samverkansplattformar, forskning inom exempelvis robotik och automation och ungdomars samhällsengagemang och intresse för teknik.

ABB och MDH samarbetar i dag inom en rad olika forskningsområden och genom att ingå ett nytt långsiktigt samverkansavtal skapas en plattform där alla satsningarna samlas. Det gör insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

Det strategiska samverkansavtalet mellan ABB och MDH tecknades för första gången 2013. Arbetssättet som ABB och MDH har etablerat har blivit en förebild för hur akademin kan samarbeta på ett strukturerat sätt med ett stort globalt företag.

Under tisdagen hölls ett digitalt styrgruppsmöte. Avtalet skrevs då under av ABB Sveriges vd Dennis Helfridsson, HR-chef Maria Samuelsson och forskningschef Mikael Dahlgren, samt från MDH:s sida rektor Paul Pettersson och vicerektor för samverkan Helena Jerregård.

Kontaktinformation