sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-15
Artikeltyp Aktuellt

Ingenjörer i industriell ekonomi behövs när industrin ställer om för klimatet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Klimatkrisens följder gör att industrin och samhället måste ställa om. Det innebär att hela branscher kommer behöva omstruktureras och att många företag, så som de ser ut idag, kommer att försvinna. I omställningsarbetet behövs ingenjörer med specifika kompetenser.

– De företag som överlever är de som har innovativ och adaptiv förmåga och som kan utforma nya affärsmodeller i en ny omvärld, säger Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi på MDH som forskar om hållbarhet och innovationer inom infrastrukturella system.

Svensk industri ligger väl till, jämfört med många andra, i utvecklingen mot att ställa om sina verksamheter.

– Industrin driver själv arbetet i den här riktningen för att det är det som krävs. Vattenfall och SSAB har exempelvis startat ett ambitiöst projekt att göra stål med vätgas. De har som mål att bli klimatneutrala. Skogsindustrin jobbar aktivt med att ställa om pappersbruken eftersom ingen vill köpa papper längre. Istället ska de tillhandahålla med biobaserade drivmedel och andra skogsbaserade produkter som plast och förpackningar. Volvo och Scania arbetar med att elektrifiera vägarna. Man vill kunna köra lastbilar med induktion eller med hjälp av elektrifierade luftledningar, som tågen, säger Pär Blomkvist.

Ingenjörer i industriell ekonomi viktiga i förändringsarbetet

Det krävs specifika kunskaper hos företag för att kunna genomföra förändringar av det här slaget. Speciellt i en brådskande förändring, där många kan ha insett behovet av förändring i ett sent skede. MDH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi har utformats med specifikt fokus på industriell förnyelse för att hantera de utmaningar som dagens industri och samhälle står inför.

– Företag behöver både kunskaper om hur man tar hand om ett företag och hur man tjänar pengar på sina befintliga produkter, men det krävs även en undersökande och bred entreprenöriell innovationsverksamhet för att klara av omställningen, säger Pär Blomkvist som även är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH.

Här behövs generalistkunskaper inom flera områden.

– Det är viktigt att kunna skapa sig en helhetsbild över vilka möjligheter man har och vad som krävs för att kunna genomföra förändringen. Det innebär att man behöver förstå tekniska system, ekonomi, hållbar utveckling och hur industrin fungerar till exempel. Det är därför civilingenjörer i industriell ekonomi, blir viktiga nyckelspelare i företag idag. De kommer vara drivande i förändringsarbetet i roller som till exempel projektledare och produktchefer, säger Pär Blomkvist.

Vill du jobba med tekniska innovationer i framkant och leda industrins omställning till en mer hållbar framtid för alla?

Läs till civilingenjör i industriell ekonomi hos oss.