sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-30
Artikeltyp Aktuellt

Electrification Hub kraftsamlar för att minska den tunga trafikens miljöpåverkan

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Tunga transporter och transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Dessutom bidrar de tunga transporterna till en stor del av negativ miljöpåverkan genom sina utsläpp. Därför etableras nu Electrification Hub, en nationell och internationell hub inom elektrifiering, energi och mobilitet med speciellt fokus på just tunga transporter. Målet är att bidra till Sveriges uppsatta mål att minska de tunga transporternas miljöpåverkan genom en 70-procentig minskning av utsläppen.

Electrification Hub är ett samverkansprojekt mellan MDH och andra lärosäten, näringsliv, region Västmanland och Västerås stad. Syftet med Electrification Hub är att driva på utvecklingen inom elektromobilitet i Sverige, och på så vis vara en del i den accelererande omställningen för att nå det nationella målet om kraftigt minskade utsläpp från tunga transporter.

− Genom att bygga samarbeten kring test och demonstrationsmiljöer, stärka kompetensutveckling och forskning samt jobba med att accelerera innovationer och korta ledtiden mellan idé och industrialisering, kommer Electrification Hub att kunna bidra till Sveriges mål om minskad miljöpåverkan, säger Elin Svanström, nytillträdd processledare för Electrification Hub.

En motor i omställningen till elektrifierade transporter

Electrification Hub kommer att fungera som en oberoende plattform som möjliggör nationella och internationella samarbeten kring elektrifierade transporter som i sin tur bidrar till minskade utsläpp.
− Vi vill vara en motor i omställningen till elektrifierade transporter. Företag, stora som små, sitter på olika lösningar som tillsammans kan skapa en stor förändring när vi applicerar dem på systemnivå. Men för att kunna omsätta lösningarna i praktiken behövs öppna testmiljöer där vi kan koppla ihop företag, forskning, innovationer och startups. Och det är just det som Electrification Hub kan bidra till, säger Elin Svanström.

Innovation kan främjas genom samverkan

Elin Svanström kommer närmast från Volvo Construction Equipment där hon arbetat med frågor kopplade till varumärkesutveckling, kommunikation och hållbarhet både på bolags- och koncernnivå. Hon har också stor erfarenhet av lokala och globala utvecklings- och samverkansprojekt.
− Det gör att jag har en bred förståelse för hur olika branscher fungerar och hur innovation kan främjas genom samverkan. Utmaningen i rollen som processledare för Electrification Hub är att samla alla viljor och kunna driva på tillräckligt snabbt. Alla vet och förstår att vi måste ställa om snabbt för att möta målen i Parisavtalet och det finns nationella färdplaner för ett fossilfritt Sverige på plats. Viljan finns att ställa om – nu gäller det att agera snabbt och göra det tillsammans, säger Elin Svanström.

I samarbetet ingår initialt Mälardalens högskola (MDH), ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi ABB Power Grids, Innoenergy, Northvolt, Scania, Svealandstrafiken, Volvo Construction Equipment, RISE, Uppsala universitet och Region Västmanland och Västerås stad. Tillsammans satsas nu 21 miljoner kronor för uppstart av arbetet, varav hälften beviljats av Europeiska regionala utvecklingsfonden i Östra Mellansverige.

− Tillsammans kan vi göra en skillnad för klimatet, där regeringens klimathandlingsplan identifierar tunga transporter som den viktigaste insatsen för att nå klimatmålen. Vi är mycket stolta över den här satsningen som kommer sätta vår region på världskartan för elektrifiering. Den visar på kraften när vi, Region Västmanland och Västerås stad tillsammans med ingående företag och våra partners inom akademi, institut och omkringliggande regioner, samlar oss i en gemensam riktning, säger Helena Jerregård, vice rektor för samverkan vid MDH.

Utbildningar inom energiområdet

Kontaktinformation