sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-15
Artikeltyp Porträtt

"Behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt"

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

För Rebecca Chow Löw har det aldrig varit någon tvekan om vad hon skulle bli när hon blev stor. Hon visste tidigt att hon ville bli lärare och känner idag att hon är på en plats där hon har möjlighet att göra skillnad för enskilda individer. Som lärare på Önstaskolan undervisar hon i engelska och svenska som andraspråk.

− Det bästa med att vara lärare inom svenska som andraspråk (SvA) är att man ser det svenska språket genom någon annans ögon. Det gör att man börjar ifrågasätta saker som man säger och talesätt som man tidigare har tagit förgivet. Jag får även träffa elever som har ett annat modersmål och jag som är språknörd älskar att få ta del av andra kulturer, säger Rebecca Chow Löw, ämneslärare på Önstaskolan på Västerås stad.

När Rebecca sökte till ämneslärarprogrammet på MDH hade hon fokus på engelska som huvudämne och SvA var därför inget självklart ämne till en början.

− Hade jag vetat vilket fantastiskt ämne det är så hade det varit ett självklart val för mig från början. Det finns så många elever som är i behov av extra stöd och tyvärr är min uppfattning att det finns en stor brist på behöriga lärare inom SvA, säger Rebecca Chow Löw.

Förutom att erbjuda svenska som andraspråk som inriktning för ämneslärare erbjuder MDH anställda lärare möjligheten att kompetensutveckla sig och få behörighet att undervisa i ämnet genom lärarlyftet.

− Det krävs definitivt fler resurser och behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt. Många gånger får vi blanda grupper med nyanlända och elever som läst språket under flera år, vilket gör att nivåskillnaderna är stora och det blir en större utmaning i undervisningen. Framförallt för att man vill ge alla samma förutsättningar, säger Rebecca Chow Löw.

Valet att bli lärare

När Rebecca gick i skolan var hon ofta den som hjälpte hennes klasskamrater, vilket var hennes sätt att själv fördjupa sina kunskaper. När en lärare från MDH kom till hennes grundskola för att berätta om läraryrket bestämde hon sig för att det var hennes väg att gå.

− Jag känner att jag är där jag hör hemma och älskar att väcka lusten att lära hos eleverna. Förutom att det är ett kreativt yrke så gör man skillnad för enskilda individer, vilket gör arbetet meningsfullt. Det är fantastiskt att vara lärare, säger Rebecca Chow Löw.

Vill du utbilda dig inom svenska som andraspråk?

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

Läs mer

Utbildningar för personal inom förskola och skola

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer
Till toppen