sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-25
Artikeltyp Aktuellt

Anestesisjukvård populärt bland höstens specialistutbildningar för sjuksköterskor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ordinarie anmälningsperiod till höstens utbildningar för specialistsjuksköterskor på MDH stängde den 15 mars. Mest populär är specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesisjukvård.

Totalt sökte 388 personer någon av de fyra specialistutbildningarna för sjuksköterskor som ges på MDH och startar hösten 2021, vilket är att jämföra med förra årets siffra som var 363 sökande för samma program.

Flest sökande till anestesisjukvård

Till högskolans specialistutbildning inom anestesisjukvård, som erbjuder 16 utbildningsplatser, sökte totalt 191 personer. Det är 31 fler sökande jämfört med året innan. Antalet förstahandssökande till programmet har också ökat jämfört med förra året. 69 personer har sökt till programmet i första hand i år, det är 27 personer fler jämfört med förra antagningsomgången.

Fler eller oförändrat jämfört med HT20

Samtliga av MDH:s specialistprogram för sjuksköterskor som startar till hösten har ökat eller har samma totalt antal sökande jämfört med hösten 2020. Totalt sökte 70 personer till programmet inom intensivvård, som ökat med 25 i antal i år jämfört med förra året. Specialistprogrammet inom hälso- och sjukvård i hemmet har efter årets antagningsomgång totalt 108 sökande, 1 mer jämfört med året innan. Specialistutbildningen inom psykiatrisk vård har samma antal sökande som förra året, totalt 51.

Antagningsbeskedet kommer 20 april. Barnmorskeprogrammet, har sin ansökningsperiod under hösten.