sites.mdu.se

Text

Datum 2021-03-03
Artikeltyp Aktuellt

All utbildning sker på distans till 30 juni

Beslutet om att all utbildning; undervisning och examination, ska bedrivas på distans förlängs till och med den 30 juni 2021. Det gäller även övriga former och villkor som är förknippade med beslutet.

Motiveringen till beslutet (2020/2864) är behovet av planering för studenter och lärare inför kommande examinationsperiod tillsammans med högskolans beslut kopplade till pandemin. Beslut för examinationsperiod i augusti 2021 samt beslut om undervisning för HT 21 kommer att hanteras under våren 2021.

Nyligen har socialminister Lena Hallengren meddelat att vaccinationsplanen har som mål att alla grupper ska vara vaccinerade till midsommar 2021, dvs till den 24 juni 2021, dock kommer nya besked hela tiden och det är mycket svårt att bedöma läget. Hittills är det en smärre del av befolkningen som vaccinerats. Oavsett om majoriteten är vaccinerad eller ej ger Folkhälsomyndigheten (FHM) följande information:

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Smittspridningen i samhället har varierat under bara den senaste månaden från att ha varit nedåtgående till att öka, bedömning om läget i juni är därför svår att sia om och det finns alltför många osäkerhetsfaktorer. FHM meddelar att lärosätena fortsatt ska anpassa verksamheten efter FHM:s föreskrifter och allmänna råd, särskilt viktigt då studeranden behöver samlas på plats såsom vid examinationer. I och med att behovet av goda planeringsförutsättningar föreligger för att lärosätet ska kunna hålla hög kvalitet i utbildningarna kan ett beslut avseende examinationsperioden i juni inte fördröjas.