sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-06
Artikeltyp Aktuellt

Uppskattat designsamarbete mellan MDH och länsmuseet

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

I flera år har MDH:s utbildningar inom informationsdesign och Västmanlands läns museum samverkat i en rad olika designprojekt. Något som varit nyttigt och lärorikt för såväl studenter som för muséet.

– Samarbetet med studenterna från MDH är otroligt roligt och givande för oss. Vi får alltid nya infallsvinklar och idéer utifrån deras koncepttänk som vi ofta kan vidareutveckla. Dessutom samverkar vi med flera av dem när de kommer ut i arbetslivet, säger Helena Arnell, antikvarie på Västmanlands läns museum.

Sedan år 2010 har Helena Arnell och henne kollega, antikvarien Ingrid Eriksson, samarbetat med programmet rumslig gestaltning på MDH. Under årens lopp har studenterna varit involverade i flera utställningar som visats på muséet och tagit fram konceptförslag som muséet kunnat bygga vidare på.

– I det första samarbetet fick studenterna uppdraget att ta fram en egen utställning. Nu handlar det mer om att de gör tillägg i våra basutställningar, som visas under en längre tid. Tillsammans med lärarna tar vi fram olika case som studenterna får i uppdrag att jobba med och som tillför något till den befintliga utställningen, säger Ingrid Eriksson.

Animerad informationsfilm för att ”handla rätt”. Framtagen av infomartionsdesignstudenter på MDH i samverkan med Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum.

Projekt med verkliga uppdragsgivare uppskattat

Sedan starten 2010 har samarbetet utvecklats och idag genomförs även projekt tillsammans med studenter från utbildningarna informativ illustration och textdesign. I det senaste projektet, som ingick i kursen multimodal informationsdesign, samarbetade studenter från alla tre programmen med Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum. Studenterna delades in i grupper och fick i uppdrag att ta fram ett konceptförslag för hur Karlsgatan 2 - kulturhuset där de båda museerna finns - skulle kunna informera sina besökare om Covid-19 för att öka medvetenheten kring smittspridning och begränsa den. Studenten Jessica Andersson ingick i en grupp som tog fram en animerad informationsfilm för att ”handla rätt”.

– Vår primära målgrupp var barn mellan 6 och 12 år. Vi använde oss av ett butikskoncept där den som tittar på vår informationsfilm metaforiskt kan ”handla” information som rör infektionsvirus, säger Jessica Andersson, som uppskattar möjligheten att få jobba med verkliga uppdragsgivare redan under studierna.

– Det är en värdefull erfarenhet, eftersom det skapar en förståelse för hur man kan använda all den kunskap som man får med sig under studierna i arbetslivet. Det gör också att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med företag och uppdragsgivare, som du kan ha med dig när du ska ut på arbetsmarknaden, säger Jessica Andersson.