sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-12
Artikeltyp Aktuellt

Så kan olika kunskapskällor underlätta sjuksköterskors arbete

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag, där varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika kunskapskällor; sin egen erfarenhet och andras. Om dessa beslut och tillgången till olika kunskapskällor handlar en nyutkommen bok, som är skriven för blivande och verksamma sjuksköterskor. En av medförfattarna är MDH:s professor Ulrica von Thiele Schwarz.

Boken ”Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor – om vetenskap och beprövad erfarenhet” Länk till annan webbplats. är utgiven av förlaget Natur & Kultur och är skriven av Ulrica von Thiele Schwarz (leg. psykolog och professor i psykologi vid MDH) tillsammans med Henna Hasson (professor i implementering vid Karolinska institutet) och Lars Wallin (barnsjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna).

– Under åren har jag, Henna och Lars träffat många sjuksköterskor som berättar om hur det som låter lätt på pappret – att använda bästa tillgängliga kunskap och att väga ihop olika kunskapskällor – är så svårt i praktiken. Hur man redan när man kliver in genom dörrarna under den verksamhetsförlagda utbildningen kliver rakt in i frågor om vilken insats som är den rätta, där saker man lärt sig under utbildningen inte alltid överensstämmer med hur man gör i praktiken. Vi hoppas boken kan vara ett stöd i det, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Fokus på två kunskapskällor

I boken fokuserar författarna huvudsakligen på två kunskapskällor: erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad kunskap, det vill säga vetenskapligt baserad kunskap.

– Erfarenhet använder vi oss av hela tiden när vi fattar beslut och drar slutsatser. Vi skulle inte klara oss utan sådan kunskap. Haken är att vi människor har vissa mönster i hur vi tar till oss och processar information som gör att vi till exempel lättare lägger märke till och kommer ihåg sådant som bekräftar det vi redan tror. Det gör att erfarenheter behöver prövas för att bli mer tillförlitliga – till exempel genom att du nyfiket vänder och vrider på dem, tillsammans med kollegor. I forskning är en av huvudpoängerna att kunskapen som genereras ska vara tillförlitlig, men istället kan den blir så specifik att den blir svåröversatt till det sammanhang där den ska användas, så att kunskapen därför inte blir relevant. Det man behöver i praktiken är med andra ord kunskap som är både tillförlitlig och relevant, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Ger nyanser i omvårdnadspraktiken

Syftet med boken är att ge läsaren förståelse för varför olika kunskapskällor behövs för att säkerställa en god omvårdnad, men också under vilka omständigheter dessa olika kunskapskällor kan leda till bättre eller sämre beslut. Forskarnas förhoppning med boken är att läsaren kan använda den kunskapen som glasögon för att se nya nyanser i sin omvårdnadspraktik.

Boken ger också konkret vägledning i hur sjuksköterskan kan använda vetenskapliga principer när de fattar beslut i det dagliga vårdarbetet. Den innehåller även förslag på hur sjuksköterskor praktiskt kan hantera de utmaningar och risker det innebär att fatta beslut som behöver vara både tillförlitliga och relevanta.


Forskning inom de globala målen

MDH bedriver forskning inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Detta område knyter an till mål nummer 7, om god utbildning för alla.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation