sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-31
Artikeltyp Aktuellt

Onlinekurser från MDH lockar internationella studenter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Inom projektet FutureE, som nu avslutats under våren, har MDH tagit fram eftertraktade onlinekurser inom artificiell intelligens, mjukvaruutveckling, energi- och miljöteknik. Projektets kurser, som kommer fortsätta i höst, har utöver nationella studenter även lockat sökande från ett femtiotal länder runt om i världen samt yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling.

Projektet FutureE har engagerat ett femtiotal personer på Mälardalens högskola (MDH). Forskare inom spetsområdena Inbyggda system samt Energi- och miljöteknik har tillsammans med regionala och globala företagspartners utvecklat tolv fristående och flexibla online kurser på avancerad nivå. Varje kurs omfattar 60-80 timmars studier, 2,5 högskolepoäng.

MDH har under de senaste tio åren drivit flera projekt för att utveckla onlinekurser i ett flexibelt format med fokus på kompetensutveckling för yrkesverksamma. Genom FutureE har MDH utökat målgruppen till att inkludera både nationella- och internationella studenter.

– Genom FutureE-projektet har MDH fått en helt ny möjlighet att vända sig till internationella studenter där formatet på utbildningen betyder att de inte behöver vara fysiskt på plats i Sverige för att delta, säger Ann-Catrin Davis, projektledare för FutureE. Kurser på avancerad nivå där vi delar med oss av forskningsresultat inom våra spetsområden är också en viktig rekryteringskanal. Många av doktoranderna inom de deltagande forskningsmiljöerna har börjat som studenter på kurser eller program på avancerad nivå på MDH.

Kurserna i FutureE blev också startskottet för MDH att utveckla ett av de första online master-programmen i miljöteknik i Europa, nämligen Master­programmet i miljöteknik för hållbar utveckling.

Med kort varsel kunde projektet även svara upp mot näringslivets förfrågan om extra kursinstanser under våren 2020. Detta innebar att MDH tillsammans med företagen kunde erbjuda permitterad personal en bra möjlighet till kompetensutveckling under Covid19-pandemin.

Sedan hösten 2019 har drygt 4000 personer sökt till kurserna, varav cirka 1500 antagits. Tyskland, Grekland och Storbritannien har varit mest representerade när det gäller internationella sökande.

FutureE-projektet, som finansierats av KK-stiftelsen, avslutades mars 2021. Kurserna fortsätter dock, med nästa kurstillfälle hösten 2021. Mer information om kurserna och hur man söker dem finns på MDH:s Fortbildningssidor.FutureE

Projektet FutureE innehåller nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE

Kontaktinformation