sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-11
Artikeltyp Aktuellt

MDH-projekt speciellt utvalda med potential att förändra världen

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Tre av MDH:s forskningsprojekt finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) årliga 100-lista. Projekten är speciellt utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Temat för årets lista är hållbar krisberedskap.

De tre MDH-projekten på listan är:

 • ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar. Projektledare: Madeleine Martinsen, universitetsadjunkt
 • Serendipity – Cybersäkerhet i säkerhetskritiska system.
  Projektledare: Mikael Sjödin, professor i datavetenskap
 • Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige.
  Projektledare: Pietro Campana och Bengt Stridh, universitetslektorer

Enligt IVA vill de med listan uppmärksamma behovet att forskare och företag hittar fram till varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar som finns.
– Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och därmed ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.


”Mycket hedrande att bli utvald”

Mikael Sjödin anser att det är mycket hedrande att bli utvald till IVA:s 100-lista.
– Att vi får synlighet för vår forskning här på MDH känns roligt och att mitt projekt uppmärksammas känns naturligtvis väldigt fint. Jag hoppas att detta kan öka medvetenheten om behovet av cybersäkerhet i alla tekniksektorer och att cybersäkerhet är ett måste, både för att bygga hållbara system och för att hålla en god krisberedskap, säger han.

Pietro Campana och Bengt Stridh ser det som en ära att projektet erkänts av IVA.
– Detta hjälper oss att ytterligare sprida projektidén, öka synligheten och nå ut till fler företag som är intresserade av att samverka med oss. Eftersom resultatet av vårt projekt har potential att driva nationell politik hjälper detta oss att nå politiska beslutsfattare. Projektet hade inte varit möjligt utan samarbetet med våra nationella och internationella partners, säger de.

Madeleine Martinsen känner en stor tacksamhet över att ha kommit med på listan.
– Det är verkligen ett stort nöje att driva det här forskningsprojektet, så idag när det erkändes av IVA känns det extra tacksamt och hedrande att få vara med i utformningen av förutsättningarna för en hållbar underjordisk gruvdrift. Denna uppmärksamhet skulle dock inte heller ha varit möjlig utan de fantastiska och underbara lagspelare som jag samverkar med, säger hon.


"Enorma utmaningar i samhället"

Totalt finns 51 forskningsprojekt inom något av följande områden med på listan år 2021:

 • Smart industri
 • Cirkulär ekonomi
 • Samhälle och välfärd
 • Infrastruktur
 • Affärsmodeller
 • Gröna näringar

– Årets 100-lista tydliggör vilka enorma utmaningar vi nu står inför som samhälle, men också vilken oerhörd potential till lösningar som faktiskt redan finns på våra svenska universitet och högskolor. Genom att synliggöra detta hoppas vi kunna bidra till att de också kommer till nytta, säger Malin Mohr, projektledare IVA.

Här finns hela listan. Länk till annan webbplats.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation