sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-07
Artikeltyp Aktuellt

MDH och Hitachi Energy utökar samarbete i nytt avtal

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MDH och Hitachi Energy har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal som utökar samarbetet inom forskning och utbildning, för att tillsammans bidra till en mer hållbar värld. Syftet med det utökade samarbetet är bland annat att utbyta värdefull kompetens inom elektrifiering och digitalisering samt öka innovationstakten i samhället.

Det strategiska samarbetet innefattar områden som forskning, teknikutveckling, kompetensutveckling och talangförsörjning. Vidare kommer parterna verka för att attrahera fler energiintresserade personer till att bosätta sig i Västerås, en kommun som står för drygt nio procent av landets alla arbetstillfällen inom energibranschen. Sedan några år tillbaka erbjuder MDH en högskoleutbildning i energiteknik med inriktning mot elektroteknik. Utbildningen är framtagen i samarbete med bland annat Hitachi Energy, för att bidra till kompetensförsörjning i regionen. Representanter från näringslivet ingår i programrådet och bidrar också med kompetents i form av gästföreläsare.

– Jag är glad över att vi utökar samarbetet med Hitachi Energy. Att våra studenter får kunskaper som är relevanta för arbetslivet är viktigt, liksom att kompetensen vilar på en gedigen vetenskaplig grund. Genom långsiktiga samarbeten inom utbildning och forskning kan vi tillsammans forma en mer hållbar framtid, säger Paul Pettersson, rektor på MDH.

På Hitachi Energy är man glada över att ta nästa steg i samarbetet med MDH.

– Vi ser fram emot att bidra till den gröna energiomställningen tillsammans med studenter, forskare och personal från högskolan. Att MDH snart blir ett universitet är ett stort steg för hela regionen och kommer ha en positiv betydelse för utvecklingen och vårt intensifierande samarbete, säger Jenny Larsson, vd på Hitachi Energy i Sverige.


Gemensamma forskningsprojekt

Redan idag arbetar de båda parterna tillsammans i flera forskningsprojekt, bland annat i forskningsprojektet DigiBoil med syfte att ta fram en digital lösning som möjliggör användningen av kylning med hjälp av kokande vätskor i stora komplexa system. Lösningen kommer bland annat bidra till minskade energiförluster och vara applicerbar i stora industrier så som energisystem där det genereras mycket värme. Nyligen lanserades också Electrification Hub där MDH tillsammans med bland annat Hitachi Energy ska driva på utvecklingen av elektrifieringen av tunga transporter, ett av många viktiga steg för att nå klimatmålen.

Det strategiska partnerskapet är även en viktig källa för rekrytering och utveckling av dagens och morgondagens medarbetare, där man exempelvis kommer arbeta för att öka andelen gemensamma exjobbsprojekt och doktorandtjänster. Samarbetet ska även synliggöra de båda parterna och dess bidrag till ett starkare, smartare och grönare elnät.

Kontaktinformation