sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-04
Artikeltyp Aktuellt

MDH inspirerar killar till karriär inom hälsa, vård och välfärd

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Flera yrken inom området hälsa, vård och välfärd är kvinnodominerade. Nu satsar MDH på projektet Allan för att inspirera unga killar att göra karriär inom området. Genom projektet får killar i årskurs 4-6 på tre skolor i Eskilstuna och Hallsberg möjlighet att lära sig mer om utbildningar och yrken inom området.

– Genom Allan-projektet vill vi inspirera unga killar att satsa på en karriär inom hälsa, vård och välfärd, få fler manliga studenter till våra utbildningar inom hälsoområdet och fler män i kvinnodominerande yrken, säger Anna Rawley, en av projektledarna för Allan-projektet på MDH.

Allan-projektet genomförs av MDH inom ramen för Sörmlandskontraktet, ett samarbete med Eskilstuna kommun som syftar till att anpassa högskolans utbildningsutbud till samhällets digitalisering. Projektet är uppkallat efter Allan Härsing - Sveriges första manliga sjuksköterska, och handlar om att väcka killars intresse för utbildning och jobb ​inom hälsa, vård och välfärd.​ Enligt Sveriges kommuner och regioner, som tagit fram rapporten ”Unga om välfärdsjobben. En studie om ungas attityder och intresse för välfärdsjobben”, är intresset för att jobba i välfärden bland unga killar betydligt större än andelen män som arbetar inom välfärden idag.

– Många unga killar vill jobba med människor, men det fortsätter ändå vara låg andel män i flera välfärdsyrken. Hela välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov framöver och med mindre könsstereotypa yrkesval skulle arbetsgivarna få fler sökande och bredare kompetens, säger Cecilia Vestman, projektledare för Sörmlandskontraktet på MDH.

65 mellanstadiekillar deltar

Under fyra veckor arrangerar MDH digitala workshops där totalt 65 mellanstadiekillar från Hammargärdets skola och Lagersbergsskolan i Eskilstuna samt Östansjö skola i Hallsberg deltar.

– Killarna träffar manliga förebilder, jobbar med att lösa problem i olika case samt lär sig mer om de utbildningar och jobb som finns inom området, säger Anna Rawley.

De deltagande killarna får bland annat träffa Henrik Revenäs, universitetsadjunkt på MDH och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, som berättar hur hans arbetsdag som specialistsjuksköterska ser ut. Eleverna får också möta studenter från olika utbildningsprogram som sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet, som berättar hur det är att studera på högskolan. De får även veta mer om hur välfärdsteknik kan användas för att lösa problem och möta behov inom vård och omsorg.​

– Konceptet är bra och ger våra elever möjlighet att lära sig mer om vård- och omsorgsyrken, som är ett kvinnodominerat område. Det gör också att vi får kontakt med både högskola och näringsliv, samtidigt som eleverna får lära sig att lösa problem på andra sätt än grundskolans undervisning, säger Ulrika Bengtsson, lärare Östansjö skola.

Samtidigt som Allan-projektet riktar sig till killarna på de deltagande skolorna driver MDH även Vera-projektet - ett liknande koncept för tjejerna i samma klasser, men med fokus på ingenjörsyrket. Den 10 maj avslutas årets upplaga av Allan-projektet med slutpresentationer från eleverna.

Kontaktinformation