sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-31
Artikeltyp Aktuellt

Löfte till regeringen: Vi vill elektrifiera Sveriges godstransporter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Med Electrification Hub kraftsamlar flera stora bolag, regioner och forskningsmiljöer för att accelerera omställningen inom elektrifiering, energi och elektromobilitet. Nu har parterna lämnat in ett elektrifieringslöfte till regeringens elektrifieringskommission som visar hur aktörerna i Electrification Hub bidrar till fossilfria godstransporter och klimatmålen om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 samt minskning av utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030. Löftet presenterades den 31 maj under en pressträff med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bakom Elektrifieringslöftet står samtliga parter inom Electrification Hub; ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi ABB Power Grids, Northvolt, Scania, Svealandstrafiken, Volvo Construction Equipment, InnoEnergy, Mälardalens högskola (MDH), Uppsala universitet, RISE, Region Västmanland och Västerås stad. I Elektrifieringslöftet deltar även samarbetspartnerna Länsstyrelsen i Västmanland, Mälarenergi och AA logistik.

Elektrifieringslöftet har tre delar, som syftar till att bidra till accelererad klimatomställning genom innovation, forskning och implementering av hållbara lösningar inom elektrifiering.

Elektrifieringslöftets tre delar:

  • Konkreta insatser och implementering av lösningar kring Mälardalsregionen där parterna har verksamhet. Syftet med insatserna är att gemensamt ställa om de regionala godstransporterna till eldrift, och bidra till att uppnå de nationella målen för godstransporter och den godsstrategi som är framtagen av Mälardalsrådet. Exempel inkluderar omställning av parternas egna transporter, utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur tillsammans med energi- och laddlösningsleverantörer i fler regioner, för en effektiv struktur som knyter samman logistiknoder i en elektrifierad transportkedja i Mälardalen, Sverige och Europa.

  • Utveckling och erbjudande av lösningar för nationell och internationell omställning av transport- och energisystemet. Partnerna avser utveckla långsiktigt hållbara och skalbara elektrifieringslösningar samt elektrifierade fordon som ligger i framkant, och som bidrar till omställningen för såväl svenska regioner som globalt.

  • Aktivt bidra med kompetens och data i gemensamt utvecklingsarbete. Parterna avser att utveckla tekniska lösningar, samarbets- och affärsmodeller för accelererad utveckling av fordon och laddinfrastruktur för godstransporter. Exempelvis avser parterna genomföra informationsinsatser för åkerier och branschorganisationer, samverkan i utbildningar och forskningsinsatser kring genomförandeprojekt som höjer kunskapsnivån och ger vägledning till faktabaserade beslut och investeringar.

– Tillsammans med våra samverkanspartners i Elektrifieringslöftet och genom samarbete i Electrification Hub med startups med hög innovationskraft, kommer vi kunna bidra till kortare tid från innovation till omställning för elektrifierade transporter. Vi kan möjliggöra genomförandet av storskaliga demonstrationer på systemnivå och testaktiviteter på komponentnivå i hela värdekedjan från elnät till elektrisk drivlina, inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Mikael Hjorth, processledare, Electrification Hub.

– Omställningen i samhället för ökad elektrifiering och av godstransporter går snabbt och är en stor samhällsutmaning vi vill bidra till att lösa. Här finns förmågor och styrkor i Västmanland och Östra Mellansverige som gör att vi har unika möjligheter att bidra till regeringens mål och samtidigt driva på svensk tillväxt inom elektrifiering och mobilitet där vi har stark exportindustri, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland.

– Samverkan i hela värdekedjan för att kunna dela erfarenheter, utveckla möjligheter och testa lösningar är avgörande för att öka utvecklingstakten i elektrifieringen av tunga transporter. Genom att bidra med våra lösningar för laddinfrastruktur, elektriska drivlinor och effektiva elnät kan vi vara med och möjliggöra en accelererad elektrifiering av hela transportsektorn, säger Ulf Hellström, affärsområdeschef Motion, ABB Sverige.

 

Kontaktinformation