sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-21
Artikeltyp Aktuellt

Lärarens roll i klassrummet påverkar elevernas mattekunskaper

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Forskning visar att olika typer av frågor utvecklar olika matematiska kunskaper och förmågor hos eleverna, och att lärarens roll är att guida och förstärka eleverna i dessa kunskaper och förmågor.

Forskning visar att hur du som matematiklärare agerar i klassrummet påverkar hur dina elever utvecklar sitt matematiska tänkande. Ställ olika typer av frågor, använd väntetid på ett genomtänkt vis och låt eleverna återberätta med egna ord. Det är några exempel som vår universitetslektor i matematikdidaktik, Maria Larsson lyfter fram för hur du som lärare kan agera att förbättra matematikkunskaperna hos dina elever.

– Eftersom vi vet att det är viktigt hur man som lärare kommunicerar och interagerar med sina elever, behöver man som lärare förbereda sin undervisning utifrån vad man vill uppnå i olika situationer, säger Maria Larsson.

Forskning visar nämligen att olika typer av frågor utvecklar olika matematiska kunskaper och förmågor hos eleverna, och att lärarens roll är att guida och förstärka eleverna i dessa kunskaper och förmågor.
– Som lärare är det därför viktigt att ha en bred repertoar av frågor som man kan använda sig av beroende på situation och vad man som lärare vill uppnå i just den stunden. Som lärare kan du ställa olika frågor för att till exempel gå djupare i matematiska idéer och strategier, för att eleverna ska få syn på samband mellan olika idéer, för att få tydligare förklaringar från eleverna eller för att involvera fler elever i diskussionerna, säger Maria Larsson.

Talk moves som metod

Förutom att ställa olika typer av frågor så finns det andra delar i hur läraren agerar som påverkar hur eleverna tänker matematik. En sådan metod är ”Talk moves”.
– Det handlar exempelvis om att använda väntetid på ett genomtänkt vis och att själv upprepa eller återberätta elevernas egna resonemang. Som lärare kan du också låta dina elever återberätta med sina egna ord vad en annan elev har sagt eller argumentera för och emot olika idéer och ståndpunkter. På det viset skapar du som lärare möjligheter för dina elever att engagera sig i andras sätt att tänka. Du skapar också möjligheter för dina elever att fördjupa och bredda sitt eget matematiska tänkande, säger Maria Larsson.

Forskning från MDH förbättrar matteundervisningen i Sverige

En forskargrupp vid MDH har tagit fram Sveriges första forskningsbaserade läromedel som hjälper lärare att planera, bedriva och utvärdera kvalitativ matematikundervisning. Detta läromedel får även studenter vid högskolan får ta del av under sin lärarutbildning.

– Med läromedlet Rik matematik får våra lärarstudenter utveckla sina kunskaper och öva på att ställa rätt typ av frågor vid rätt tillfällen. Bra läromedel fungerar både som ett konkret stöd i undervisningen och som ett bra material för utbildning och kompetensutveckling, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på MDH och projektledare för läromedlet Rik Matematik.

 

Kontaktinformation