sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-02
Artikeltyp Aktuellt

INDTECH - ny forskarskola i samverkan

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

INDTECH Industrial Technology Graduate School erbjuder avancerad utbildning inom området industriell digitalisering, ett nytt och framväxande teknikområde som revolutionerar alla aspekter av tillverknings- och processindustrin. Projektet är en samverkan mellan Mälardalens högskola och företagen Alstom, Volvo Construction Equipment, ESEM, Mälarenergi, Kanthal, Siemens, Westermo samt SME:s som Addiva och Peltarion.

Svensk industriell produktion genomgår för närvarande en grundläggande teknologisk omvandling som härrör från branschomfattande digitalisering av produkter, tjänster och produktionsprocesser. Utifrån en teknisk synvinkel utgör den breda digitaliseringen och sammankopplingen av alla industriella system kärnan i den pågående omvandlingen. Idag är IndTech-lösningar som marknadsförs av internationella tillverkningsföretag stationerade i Sverige världsledande, och området är därför strategiskt viktigt på nationell nivå.

Fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI

Dessutom är potentialen i IndTech-området enorm, med produktivitetsökningar om upp till 30 procent. Enligt World Economic Forum behöver dock minst hälften av alla anställda inom branschen kompetensutveckling och omskolning för att kunna dra nytta av digitaliseringspotentialen. Redan 2022 förutspås att 42 procent av de kärnkompetenser som krävs för att utföra befintliga arbeten kommer att förändras. Detta krav kommer att tillgodoses av de 14 deltagande industripartners och har format forskarskolans kärninnehåll och plan.

- INDTECH-projektet är en industriell forskarskola vid MDH, med fokus på implementeringen av Industri 4.0 och tillämpad AI inom produktionssystem i samverkan med 12 partnerorganisationer bestående av ledande industriföretag, forskningsinstitut och teknikcentra samt stödjande organisationer som AI Sverige, PiiA, Automation Region och Blue Institute, säger Markus Bohlin, projektets samordnare.

Ökad kompetens och expertis

Målet är att 15 industriella doktorander anställda hos partnerorganisationerna ska disputera och därmed stärka den långsiktiga industriella konkurrenskraften i Sverige. Syftet med INDTECH:s industriella forskarskola är att utbilda doktorander inom Industriell Digitalisering och utveckla framtida forskningsledare inom detta område.

Förutom strategisk expertis som förvärvats genom utbildningen av de 15 doktoranderna leder resultaten till ökad kompetens och expertis inom vetenskapliga områden av strategisk relevans för svensk tillverkningsindustri.

- Ett resultat är inrättandet av Industri 4.0 och tillämpad AI som ett gemensamt tema av excellens för MDH. Stärkandet av produktingenjörsyrket och det regionala och nationella ekosystemet av produktforskning, innovation, och utveckling är ännu ett förväntat resultat av INDTECH, säger Marcus Bolin.

Värd för INDTECH:s forskningsskola är Akademin för innovation, design och teknik (IDT) med stöd av Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). IDT och EST är två flervetenskapliga, samverkande och samproducerande akademier vid Mälardalens högskola (MDH) som rymmer de tre forskningsmiljöerna Innovation och produktrealisering (IPR), Inbyggda system (ES), samt Future Energy Center (FEC).

Kontaktinformation