sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-17
Artikeltyp Aktuellt

I höst blir det möjligt att åka på utbytesstudier

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Du som har sökt utbytesstudier till hösten får åka förutsatt att omständigheterna tillåter utresa från Sverige, inresa i värdlandet samt att UD inte avråder från alla resor till berört land eller region.

Det är fortfarande svårt att få en överblick av smittspridningen och hur pandemin påverkar olika samhällsfunktioner. Om du behöver avbryta utbytesstudierna finns det tyvärr inga garantier för att du kan få plats på någon av MDH:s kurser. Detta kan sin tur påverka din rätt till studiemedel. Du har därför blivit uppmanad att söka kurser på MDH höstterminen 2021, för att ha en reservplan. Om du inte redan har sökt kurser på MDH till HT21, kontakta din studievägledare och internationella koordinator.