sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-24
Artikeltyp Aktuellt

Friskare medarbetare med utekontor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

− Av tradition utförs kontorsarbete inomhus, men flera arbetsuppgifter kan göras ute i naturen. De positiva hälsoeffekterna är många och det behöver inte vara så komplicerat att komma igång, säger Susanna Toivanen.

Promenader under lunchen eller som inledning och avslutning på arbetsdagen är redan en populär aktivitet. Förutom att vi aktiverar oss fysiskt när vi går i naturen så blir vi mer kreativa, får mer frisk luft och dagsljus än om vi stannar inne. Regelbundna promenadmöten är en enkel, men effektiv, åtgärd för ökad hälsa och kreativitet i arbetet.
− Vi spenderar 80-90 procent av tiden inomhus. Att komma ut är viktigt då för lite dagsljus kan göra att vi sover sämre vilket gör oss trötta under dagen. Pandemin har aktualiserat betydelsen av såväl gröna lättillgängliga utemiljöer, rörelse och motion i vardagen och att komma ut i dagsljus, säger Susanna Toivanen.

Teknik möjliggör utomhusarbete

Dagens teknik har gjort kontorsarbetet mer flexibelt och vi kan i dag arbeta nästan var som helst, och i pandemins spår arbetar också flertalet kontorsmedarbetare hemifrån. Trots det sker kontorsarbete nästan uteslutande inomhus. Arbetet präglas ofta av högt tempo, som i förlängningen kan leda till ohälsosam stress. Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och har blivit ett stort folkhälsoproblem som påverkar både medarbetaren och företaget.

− Ett sätt att utveckla en arbetsmiljö som förbättrar hälsan kan vara att utföra fler arbetsuppgifter utomhus. När vi är ute i naturen sänks stressnivåerna och vi återhämtar oss snabbare, säger Susanna Toivanen.

Ringa, mejla och planera arbetet

För företag som vill komma igång med mer kontorsarbete utomhus är det centralt att chefer och andra ledare på arbetsplatsen berättar om hälsovinsterna, föregår med gott exempel och möjliggör för medarbetarna att kunna vistas mer utomhus och utföra fler uppgifter i naturen.

− Att implementera en kultur på arbetsplatsen där det blir normalt att ringa samtal, planera arbetet och svara på mejl ute i naturen kan göra mycket gott för hälsan hos medarbetarna, säger Susanna Toivanen.

Kartlägg vad som behövs

I början kan det vara bra att testa sig fram för att se vilka arbetsuppgifter som med fördel kan göras utomhus på den aktuella arbetsplatsen, eller i anslutning till hemmakontoret. Ett steg i att underlätta kontorsarbete utomhus är att se över de ytor som redan finns.

− Som exempelvis terrasser, altaner, trädgårdar, parker, grönområden och andra utomhusmiljöer som finns i, och i anslutning till, kontoret och hemmet. Finns det bara skydd mot regn, vind och sol, sittplats samt el och WiFi kan de flesta arbetsuppgifter genomföras utomhus, säger Susanna Toivanen.

Kontorsarbete, som mycket annat, styrs av normer och värderingar. Om tio år tror Susanna Toivanen att kontorsarbete utomhus är ett vanligt arbetssätt, kanske till och med en konkurrensfördel för företag och organisationer vid rekryteringar.

Vill du veta mer?

Susanna Toivanen har på uppdrag av Akademiska Hus, inom ramen för Vinnovaprojektet ”Restorativa arbetsplatser”, skrivit rapporten ” Ute är inne – kom igång med kontorsarbete utomhus Länk till annan webbplats. ”.

Vid MDH bedrivs forskning kring effekterna av regelbundet kontorsarbete inom projektet "Koncept för framtidens hållbara kontor" (SOFCO). Det är ett projekt som bedrivs tillsammans med nio externa partners där ny kunskap samproducerars. Forskningen knyter an till mål nummer 3 inom FN:s globala mål; Säkerställa hälsa.
Koncept för framtidens hållbara kontor

Kontaktinformation