sites.mdu.se

Text

Datum 2021-05-07
Artikeltyp Aktuellt

Forskning vid MDH påskyndar övergången till ett klimatneutralt transportsystem

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Målet med forskningsprojektet är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås.

Om 30 år väntas Västerås ha en befolkning på 200 000 invånare i jämförelse med dagens drygt 154 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på såväl infrastruktur som el- och transportsystemet. För att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem behövs ökad kunskap om hur aktörer inom elektrifiering, elnät och användare kan samspela. Här bidrar forskare från MDH.

- För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behöver vi ökad kunskap om hur samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare fungerar idag och hur det kan utvecklas. Vi behöver också få ökad kunskap om vilka roller olika aktörer spelar i omställningen till ett elektrifierat transportsystem, säger Eva Thorin, forskningsledare vid forskningsinriktningen Framtidens Energi vid MDH.

Västerås Stad har initierat projektet ”Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås” som sker i samverkan med MDH, BioDriv Öst, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer och Svealandstrafiken. Målet med projektet är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås. Det kan till exempel handla om att öka samverkan mellan elnätsföretag, offentlig sektor och kollektivtrafikaktörer. Inom projektet kommer ny kunskap att tas fram för att öka aktörernas förståelse för sina respektive roller kring elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering, det vill säga framväxten av fler och nya tjänster, av transportsystemet.

- Vi vill helt enkelt samla kunskap om samtliga aktörer inom området elektrifiering för att bidra till och påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem. Allt för att vi ska kunna etablera handlingsplaner och fortsätta samarbetet med fokus på nya innovativa transportlösningar, säger Eva Thorin.

Läs mer om forskningsprojektet nedan:

Pressmeddelande från BioDriv Öst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.