sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-11
Artikeltyp Aktuellt

Vi undertecknar den nya versionen av Magna Charta

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om vilken roll som lärosätena bör spela i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, där bland annat autonomi, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning lyfts fram som viktiga principer. Den 16 -17 juni signerar MDH den nya och utvecklade Magna Charta, MCU 2020.

Mälardalens högskola anslöt sig formellt till Magna Charta Universitatum redan 2015. Under 2020 blev en ny och utvecklad version av Magna Charta Universitatum, MCU2020, klar. Den nya versionen bygger på de grundläggande principerna i Magna Charta Universitatum från 1988 men belyser också tydligare universitetens roll och ansvar i världen idag.

– MDH står bakom de grundläggande värderingar som många europeiska lärosäten har enats om i Magna Charta Universitatum. Det är viktigt för oss att värna lärosätenas autonomi, vår roll som kunskapsspridare och den viktiga relation som finns mellan utbildning och forskning. Vi är en progressiv och samverkande högskola – och Sveriges nästa universitet - där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Att vi undertecknar denna nya utvecklade version av Magna Charta innebär också att vi fortsätter att ingå i en akademisk värdegemenskap tillsammans med övriga Europa och världen, säger Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola.

De undertecknade lärosätena är anslutna till organisationen genom sitt engagemang att följa principerna i MCU. Signeringen, som sker digitalt i år, sker den 16-17 juni 2021.

Om Magna Charta Universitatum

MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna den 18 september 1988. Dokumentet skrevs då under av 388 europeiska universitetsrektorer. Idag är det drygt 900 universitetsrektorer från 88 länder som undertecknat dokumentet. MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper och ses som ett grundlagsenligt värdedokument för den internationella universitetsgemenskapen. De lärosäten som skriver under förpliktigar sig att stödja, främja och försvara de fyra grundläggande principerna i MCU.

De grundläggande principerna i MCU är att:

  • Lärosäten är autonoma institutioner.
  • Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda.
  • Frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera.
  • Lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

Mer information om Magna Charta Universitatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.