sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-21
Artikeltyp Aktuellt

"Vatten är vår viktigaste resurs"

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

På MDH undersöker forskare hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Projektet knyter an till FN:s globala mål nummer 6, om vatten och sanitet.

– Vatten är vår allra viktigaste resurs. Ingenting annat spelar riktigt någon roll, om vi inte har tillgång till rent vatten, säger Monica Odlare, professor i miljöteknik.

Mer än 70% av jordens yta är täckt av vatten, men det är bara en liten del som kan användas som dricksvatten. I våra sjöar hamnar tungmetaller, läkemedelsrester, hygienprodukter, kemikalier och rester av bekämpningsmedel. Syftet med projektet är att hitta lösningar för effektivare vattenrening, bättre bevattningssystem och återvinning av näringsämnen och därmed minska påverkan på växter, djur och människor.


Forskning inom FN:s globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation