sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-23
Artikeltyp Aktuellt

Utbildning på campus från 4 oktober

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sommarterminen, omtentaperioden i augusti och introduktionen av nya studenter sker som planerat på distans. Därefter inleder MDH en stegvis återgång till utbildning på campus. 

Den stegvisa återgången i september innebär att något fler moment än i våras kommer vara på campus, men de flesta moment kommer fortfarande vara på distans.

Från 4 oktober ska alla utbildningar följa ordinarie kurstillfällen och kursplaner. Det innebär att MDH går tillbaka till normalläge med undervisning och examination på campus. 

Om smittan i samhället ökar eller om det uppstår klusterutbrott, kan det innebära att hela högskolan eller enstaka kurser eller program övergår till distans igen under en period.
– Smittsäkerhet kommer att fortsätta ha hög prioritet på MDH för att medarbetare och studenter ska känna sig trygga på campus, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Som student på MDH är du alltid välkommen att vända dig till Studenthälsan om du känner oro eller stress.

För mer information om just din kurs, besök lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats..