sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-03
Artikeltyp Aktuellt

”Rent vatten är en färskvara, som kan ta slut”

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Enligt forskare är bristen på rent vatten ett världsproblem. Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDH pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten, men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

Monica Odlare är professor i miljöteknik vid MDH och studerar tillsammans med sin forskargrupp, hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Hon tycker att vi alla behöver se över vår vattenanvändning för att inte slösa på vattnet i onödan.
– Vi behöver utgå ifrån ett globalt perspektiv. Även om vi i Sverige idag ser rent vatten som en självklarhet är den totala mängden rent dricksvatten i världen väldigt liten. Vi vet heller inte hur klimatet kommer att se ut framöver och vi har nyligen fått uppleva somrar som har varit extremt torra. Vi behöver komma ihåg att rent vatten är en färskvara, som kan ta slut, säger hon.

Enligt Monica Odlare krävs det ett utvecklingsarbete inom många områden för att klimatmålet om rent vatten och sanitet ska kunna uppnås.
– Idag används exempelvis dricksvatten för att spola i toaletter, vilket kan ses som ett slöseri. Det är svårt att göra något åt i befintliga hus och avloppssystem, men vid en hel del nybyggnationer ser man nu över hur man kan återcirkulera gråvatten från disk och dusch och istället använda det för att spola i toaletterna, berättar hon.


Visste du att?

 • Om du diskar eller borstar tänderna under rinnande vatten i tre minuter går det åt 18 liter vatten.
 • Det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer vatten än vad de flesta i Sverige använder per dygn.
 • En vattenslang kan förbruka upp till 1 000 liter vatten per timme.
 • Använder du vattenspridare eller vattenslang gör du av med cirka 150 - 350 liter vatten under 20 minuter.


Forskarens tips för att spara på vatten:

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll upp en balja med vatten istället för att skölja disken under rinnande vatten.
 • Ställ in en kanna med vatten i kylskåpet så får du snabbt kallt vatten istället för att låta kranen stå och rinna.
 • Ta en snabb dusch istället för att bada.
 • Under perioder av torka, använda inte dricksvatten för att vattna i trädgården.
 • Om du har möjlighet, använd regn- eller sjövatten för att vattna i trädgården. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna istället för vattenslang.
 • Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället morgon eller kväll.
 • Om du bor i hus kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina trädgårdsväxter.
 • Se över vilka alternativ som finns för att återanvända det vatten du använder.


Globala mål för hållbarhet

Vid MDH bedrivs forskning som svarar upp mot samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Monica Odlares forskning har koppling till mål 6, Vatten och sanitet, samt mål 14, hav och marina resurser.

Mer information om MDH:s forskning kopplat till de globala målen. Länk till annan webbplats.Forskning om FN:s globala mål

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation