sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-24
Artikeltyp Aktuellt

ReMath – ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Vetenskapsrådet beviljar medel för forskarskolan ReMath inom matematikdidaktik där MDH och vår forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik ingår. Forskarskolan får nästan 40 miljoner kronor för åren 2021 - 2025, och bidrar till att stärka undervisning och forskning inom matematiklärarutbildningen.

- Tack vare de beviljade medlen från Vetenskapsrådet kan vi med start våren 2022 ytterligare fördjupa forskningen kring lärarutbildningarna. Detta möjliggör kompetensutveckling av fler adjunkter till doktorsexamen vilket stärker såväl undervisningen som forskningsanknytningen på våra lärarutbildningar, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik och forskningsledare för forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik.

Koppling mellan praktik och teori

Forskarskolan ReMath kommer att ha fokus på kopplingarna mellan praktik och teori i lärarutbildningarna. Undervisningen på lärarutbildningarna kommer därmed att få en ännu starkare forskningsanknytning.
- Det innebär att vi kommer att både kunna utveckla och studera hur vi inom våra lärarutbildningar kan stärka en fruktbar kombination av praktiska och teoretiska inslag i lärarutbildningarna. Exempelvis kommer studenter på våra lärarutbildningar att bli engagerade i utvecklingsprojekt och undervisade av lärarutbildare som studerar detta, säger Andreas Ryve.

Ska utveckla lärarstudenters undervisningsskicklighet

Forskarskolan ReMath utgår från praktikbaserad matematiklärutbildning. Andreas Ryve lyfter fram ett exempel på vad det innebär:
- Det kan exempelvis handla om hur man på bästa sätt använder och utgår från lärarstudenters praktiska moment och använder dessa, tillsammans med lämpligt teoretiskt stöd, för att utveckla lärarstudenters undervisningsskicklighet och analytiska förmåga.

Forskarskola i samverkan med andra lärosäten

ReMath genomförs i samarbete med Stockholms universitet, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Totalt kommer nio doktorander från dessa lärosäten att bedriva forskning om matematiklärarutbildning för att på sikt bidra till att göra denna så bra som möjligt. Doktoranderna kommer därmed att både bygga vidare på de erfarenheter och den kunskap som finns etablerad inom forskningen inom matematiklärarutbildning, och skapa ny kunskap.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet forskarskolor för lärarutbildare 393 miljoner kronor för åren 2021 -2025. Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen med dess olika inriktningar och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Kontaktinformation