sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-16
Artikeltyp Aktuellt

MDH-forskare utsedd till expert i Riksrevisionens pågående granskning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Riksrevisionen granskar för närvarande hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin. Vår forskare Anna Johansson, som forskar om krisberedskap, krishantering och säkerhetsarbete i offentlig sektor, är utsedd expert i detta arbete.

Tidigare i våras kom utvärderingen av Länsstyrelsen i Västmanlands läns hantering av covid-19 under våren 2020 ut. Bakom utvärderingen, som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen, står Anna Johansson, Sofia Norling, säkerhetsstrateg och Emma Tideman, universitetsadjunkt. Rapporten har fått stor uppmärksamhet och refererats flitigt, och den har även laddats ner över 460 gånger sedan den publicerades i april. Som en följd av utvärderingens spridning och tyngd har Anna Johansson därför nu blivit utsedd till expert i Riksrevisionens pågående granskning av statens arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning under coronapandemin.

- I utvärderingssammanhang är det alltid lätt att vara efterklok, och därför är det viktigt att påminna om att varken vårt samhällssystem, våra regelverk eller våra myndigheter är skapade för att hantera kriser, utan i huvudsak för att på ett effektivt sätt sköta vår vardag. Pandemin är en unik kris av sällan skådad samhällsomfattande karaktär, säger Anna Johansson.

 

Begränsningar i den svenska krisberedskapen

Utbrottet av coronapandemin ledde till ett stort behov av personlig skyddsutrustning i vården. Samtidigt blev bristen på skyddsutrustning ett faktum i hela Europa, på grund av hög global efterfrågan. Detta aktualiserade frågan om begränsningarna i den svenska krisberedskapen. I mars 2020 fick därför Socialstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången på skyddsutrustning, och även länsstyrelserna och andra myndigheter har bistått i detta uppdrag.

 

Pandemin en unik händelse i modern tid

Det är nu detta arbete som Riksrevisionen ska granska. Granskningen ska svara på om regeringen och myndigheterna har säkrat regionernas och kommunernas tillgång på skyddsutrustning på ett effektivt sätt. Resultatet från Riksrevisionens granskning kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2022.

- Det är hedrande och roligt att vårt arbete med utvärderingen av Länsstyrelsen Västmanlands hantering av Corona pandemin uppmärksammas och kommer till nytta i ett större sammanhang. Det är alltid viktigt att dra lärdomar från inträffade händelser för att kunna arbeta förebyggande och förberedande inför nästa händelse. För kriser ger oss en bra möjlighet att utvecklas och lära oss för att stå bättre rustade inför andra liknande händelser, säger Anna Johansson.

 

Om utvärderingen av Länsstyrelsen i Västmanland hantering av covid-19

Syftet med utvärdering var ett lärande under pågående samhällsstörning och inför framtidens samhällsstörningar. Men framförallt för att den skulle utveckla länets samverkan inom U-Sam* som krisberedskapssystem, Länsstyrelsens egen krisberedskapsorganisation och U-Sams aktörers krisberedskapsorganisationer.

*U-Sam, Krisberedskap i Västmanland, består av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio P4 och Länsstyrelsen.

Läs utvärderingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation