sites.mdu.se

Text

Datum 2022-03-31
Artikeltyp Aktuellt

Kurserna passar dig med ett intresse för digitalisering och ekonomi

Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara och digitaliserade verksamheter? Då är dessa kurser något för dig!

I takt med en fortsatt digitalisering av samhället växer efterfrågan av kompetens inom IT och digitalisering även i den ekonomiska sektorn. Därför erbjuder MDH ett flertal kurser inom företagsekonomi och digitalisering framtagna tillsammans med företagsrepresentanter.

Tack vare att kurserna är framtagna i samråd med företagsrepresentanter och Eskilstuna Kommun har de en stark koppling till arbetsmarknaden och dess framtida behov.

– Företagen är väldigt angelägna om att få ut examinerade studenter med digital kompetens i näringslivet så snart som möjligt. Därför har de kommit med idéer om vilka färdighetsnivåer och vilken kunskap som är relevant. Kurserna bygger alltså på en direkt efterfrågan, säger Cecilia Erixon, universitetslektor i företagsekonomi.

Kurserna passar dig med ett intresse för digitalisering och ekonomi

– Samtliga kurser riktar sig till dig som är nyfiken på vad digitalisering kan innebära för en verksamhet. Ett självledarskap är något som starkt uppmuntras! Det är också en färdighet som näringslivet uttryckt vara en efterfrågad kompetens, säger Cecilia Erixon.

Du kan antingen läsa kurserna fristående eller som del av Ekonomprogrammet. De är öppna för sen anmälan vilket innebär att du fortfarande har möjlighet att anmäla dig till hösten! Förkunskapskraven varierar. Du finner mer utförlig information i respektive kursplan:

Digital verksamhetsutveckling med IT Länk till annan webbplats. (FOA168 22,5 hp):Genom bland annat laborationer, handledning och problembaserad kunskapsinhämtning får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring de IT-baserade system som allt fler organisationer och verksamheter använder sig av.

Datadriven affärsutveckling Länk till annan webbplats. (FOA235 7,5 hp):Du tränas i hur man hanterar data och förstår möjligheter samtidigt som du utvecklar din kommunikativa förmåga samt ditt kritiskt granskande. Kursen ges på halvfart.

Digital tjänsteutveckling Länk till annan webbplats. (FOA234 7,5 hp):Centralt i kursen är att du kontinuerligt tillämpar dina teoretiska kunskaper rent praktiskt. Ett annat fokus ligger på hantering av juridiska och etiska utmaningar i och med digitaliseringen. Kursen går på halvfart och undervisningen sker på engelska.

Projektledning och förändringsledning i en digital värld Länk till annan webbplats. (FOA233 7,5 hp):Kursen fokuserar på projektledning och förändringsledning. Du får bland annat verktyg till målformulering, planering, styrning samt förändringsarbete i en digital värld. Kursen går på halvfart.

Strategi och styrning av digital verksamhet Länk till annan webbplats. (FOA236 7,5 hp):Du vässar din förmåga att identifiera utmaningar och strategiskt lösa problem som uppstår inom digitala verksamheter genom att riktiga case avhandlas och simuleras. Kursen går på halvfart och undervisningen sker på engelska.

Du blir förberedd inför ett framtidsyrke

– Kurserna genomsyras av ett innovativt förhållningssätt och inkluderar aspekter som rör hållbarhet och etik. Stort fokus ligger på att tillämpa teoretisk kunskap rent praktiskt genom seminarier, workshops, verklighetsbaserade scenarios och laborationer, säger Cecilia Erixon.

I och med digitaliseringen är yrkesrollen såväl som arbetsmarknaden för företagsekonomer under en spännande förändringsfas – digitala tjänster, artificiell intelligens (AI) och molnlösningar används i allt högre utsträckning. Med dessa förändringar kommer även ett stort behov av nya kompetenser och förmågor.

– Verktygen som du tar med dig från kurserna är efterfrågade och skapar möjligheter för dig att vara delaktig i utvecklingen av företag och organisationer för framtidens hållbara och digitala samhälle, säger Cecilia Erixon.


Ansökan

Du ansöker till kurserna på antagning.se.

Till antagning.se

För dig som läser ekonomprogrammet

Ekonomprogrammets inriktning Digital verksamhetsutveckling är även den framtagen i samarbete med företagsrepresentanter och Eskilstuna Kommun. Du kan välja denna inriktning inför termin tre.

Till programsidan

Kontaktinformation