sites.mdu.se

Text

Datum 2021-06-21
Artikeltyp Aktuellt

Automation Student – tävla med ditt examensarbete

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Nu är det dags att nominera bidrag till tävlingen Automation Student som sedan 2010 lyfter fram och belönar årets bästa examensarbeten inom automation. Förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor.

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automations­området arrangerar MDH:s centrumbildning Automation Region en årlig student­tävling för bästa automations­relaterade examens­arbete. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, Svenska Mässan samt bransch­organisationen Svensk Automation.


Tävlingsregler

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga högskole- och universitetsutbildningar. Tävlande examensarbeten ska vara utförda inom det automations- och produktionstekniska fältet under 2020 eller senare. Automation omfattar automationstekniska lösningar inom processindustri, diskret tillverkning, logistik och fastighet. Det produktionstekniska området omfattar grundläggande styr- och reglerteknik, processoptimering och produktionsledning samt hårdvara och relaterad programvaruteknik.

Sista anmälningsdag för Automation Student 2021 är den 15 september.

 

Registrera bidrag

Läs mer om tävlingen och registrera ditt bidrag på Automation Regions hemsida.

Registrera bidrag

Vinnare 2020

Ajna Hodzic och Dzenita Skulj, Mälardalens högskola

Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan reducera kostnader, prediktera underhåll och förbättra effektiviteten i framdriften av tåg. Examensarbetet Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion Control Systems har utförts hos Bombardier Transportation i Västerås där författarna har undersökt olika metoder för att övervaka och analysera data som samlas in.

Juryns motivering:

Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara. De insikter som presenteras har potential att höja attraktionskraften för järnvägssektorn men kan även öka möjligheterna för digitalisering och automation inom andra branscher.


  • Datum 2020-11-18
  • Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenter prisas för sitt examensarbete om smartare tågtransporter

Årets upplaga av tävlingen Automation Student har avgjorts. Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har i sitt vinnande examensarbete utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan minska kostnader, förutse underhåll och förbättra effektiviteten i tågtransporter.

om MDH-studenter prisas för sitt examensarbete om smartare tågtransporter

Kontakt

Har du frågor om Automation Stundent? Kontakta stefan.hollertz@automationregion.com