sites.mdu.se

Text

Datum 2021-07-16
Artikeltyp Aktuellt

Konkurrensen om utbildningsplatserna på MDH ökar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Idag skickas de efterlängtade antagningsbeskeden ut. Av 37 950 sökande har 12 638 personer antagits till MDH. Mest populära är utbildningarna inom vård och hälsa.

När sista ansökningsdagen, 15 april, passerade konstaterades att rekordmånga sökt ett utbildningsprogram eller en kurs på MDH. Nu är första antagningsomgången klar och det är tydligt att konkurrensen om platserna på högskolan hårdnat.

– ­Konkurrensen om utbildningsplatserna har ökat. I första antagningsomgången har vi 22 232 antagna till program och kurser. Samtidigt har vi 20 093 behöriga reserver, vilket är fler än någonsin tidigare. Tittar vi på hur många individer det är som antagits är det 12 638, då en individ kan antas, eller stå som reserv, till fler än en utbildning eller kurs, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen antagning och examen vid MDH.

Det totala antalet antagna är färre än år 2020, då antalet antagna var 26 098. Antalet reserver var då 12 763. I år har antalet behöriga reserver ökat till 20 093.

– Under förra året gjorde vi ett överintag. Det berodde dels på att vi hade ekonomiskt utrymme, dels på den osäkerhet som fanns kring pandemins påverkan på samhället och studenternas möjlighet att fullfölja sina studier. Vi har i nuläget rekordmånga studenter på MDH och kan konstatera att fler studenter än tidigare fullföljer sina studier under pandemin, vilket är mycket positivt. Det gör att vi är tillbaka till antagning i linje med den tilldelning av utbildningsanslag som MDH får av staten, säger Ammie Westbeck.


Socionomprogrammet är populärast

Allra flest behöriga sökande har grundutbildningsprogrammen inom vård och hälsa, där listan toppas av socionomprogrammet följt av sjuksköterskeutbildningarna.

– Utbildningarna inom vård och hälsa är alltid populära och de har än fler behöriga sökande i år. Pandemin har satt fokus på samhällets behov av kunskap och kompetens inom vård och omsorg och det ser vi påverkar intresset för utbildningarna, säger Ammie Westbeck.

När det gäller utbildningsprogram på avancerad nivå är antalet antagna 906 jämfört med 823 antagna 2020. Även här ökar antalet reserver och störst är trycket på specialpedagogprogrammet, som har 465 reserver.

– Det är ett stort söktryck på våra platser och antalet reserver har ökat drastiskt. Bland utbildningarna på avancerad nivå är det väldigt glädjande att se det stora intresset för det nya masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling. Det är ett program som lockar studenter både från Sverige och från stora delar av världen, säger Ammie Westbeck.

Mer statistik finns på Universitets- och högskolerådets webbplats https://statistik.uhr.se/ Länk till annan webbplats..


De 10 mest populära programmen på MDH*

 1. Socionomprogrammet, Eskilstuna, 80 antagna, 1 482 reserver
 2. Sjuksköterskeprogrammet, Västerås, 112 antagna, 1 464 reserver
 3. Sjuksköterskeprogrammet, Eskilstuna, 95 antagna, 1 187 reserver
 4. Beteendevetenskapliga programmet, Västerås, 80 antagna, 1 168 reserver
 5. Sjuksköterskeprogrammet, Nyköping, 60 antagna, 750 reserver
 6. Fysioterapeutprogrammet, Västerås, 32 antagna, 717 reserver
 7. Ekonomprogrammet, Västerås, 100 antagna, 496 reserver
 8. Internationella marknadsföringsprogrammet, Västerås, 75 antagna, 465 reserver
 9. Datavetenskapliga programmet, Västerås, 100 antagna, 345 reserver
 10. Förskollärarprogrammet, distans, 85 antagna, 238 reserver

*Baserat på antalet behöriga sökande efter antagningsomgång 1.


De 5 mest populära kurserna på MDH*

 1. Att utveckla organisationer och ledarskap, 100 antagna, 2 121 reserver
 2. Introduktion till arbetslivspsykologi, 100 antagna, 744 reserver
 3. Utvecklingspsykologi, 100 antagna, 657 reserver
 4. Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd, 55 antagna, 565 reserver
 5. Marknadsföring – en introduktion, 100 antagna, 449 reserver

*Baserat på antalet behöriga sökande efter antagningsomgång 1. Samtliga kurser på topplistan är 7,5 högskolepoäng och ges på distans.


Det går fortfarande att anmäla sig till några av höstens utbildningar

Antagningsbeskeden publiceras under dagen på www.antagning.se Länk till annan webbplats.. De som har blivit antagna eller fått en reservplats måste tacka ja till sin plats senast den 23 juli för att få behålla den. Antagningsbeskeden efter urval 2 publiceras den 29 juli.

Gör en sen anmälan

Missade du sista anmälningsdag till hösten? På MDH finns flera spännande framtidsutbildningar där du fortfarande har möjlighet att bli antagen.

Program som har platser kvar